TEL 09/395.13.03

Inschrijvingen

LUNCHSEMINARIE 'Het Innovatiepartnerschap In Het Aanbestedingsrecht'

 

 
03 Apr, 2020
12:00 -  14:00

Beschrijving event:

INLEIDING

Ook het aanbestedingsrecht is onderhevig aan de huidige maatschappelijke en technologische ontwikkelingen waarbij innovatieve oplossingen worden vereist. Echter wordt op heden het innovatieve potentieel van overheidsopdrachten allerminst benut, en dit ondanks de kennis dat publieke plaatsingsprocedures een omvangrijke markt voor deze innovatieve werken, leveringen en diensten inhouden. Nochtans bevat de overheidsopdrachtenwetgeving een interessant antwoord op deze lacune, met name het innovatiepartnerschap.

Het innovatiepartnerschap is een efficiënte aanbestedingsprocedure waarbij het ontwikkelen van innovatieve oplossingen in éénzelfde procedure wordt gecombineerd met de daadwerkelijke inkoop ervan. Dit houdt in dat de aanbesteder een partnerschap aangaat met één (of meerdere) private actor(en) voor de ontwikkeling en vervolgens ook de aankoop van nieuwe innovatieve producten, diensten of werken, zonder dat er nog een afzonderlijke aanbestedingsprocedure nodig is voor deze aankoop. Dit maakt het innovatiepartnerschap een uiterst flexibele en efficiënte aanbestedingsprocedure, die voor de beide betrokken actoren voordelen biedt. Zo biedt het innovatiepartnerschap innovatieve bedrijven meer kansen om hun ideeën uit te werken tot een bruikbare oplossing, die vervolgens ook nog in een groter aantal kan worden afgenomen. Anderzijds zorgt het ervoor dat aanbesteders gerichter en flexibeler kunnen inspelen op de hedendaagse maatschappelijke vraagstukken en technologische ontwikkelingen (men denke hierbij bv. aan AI, smart contracts, infratech,…).

Wenst u bijgevolg als innovatieve marktspeler dan wel als aanbestedende overheid een competitief voordeel te verwerven door op efficiënte en duurzame wijze innovatieve aanbestedingen te bewerkstelligen? Dan is dit seminarie, waarin naast het theoretisch en praktisch kader ook de nodige ruimte wordt gecreëerd voor interactie en ervaringsuitwisseling, zeker iets voor u. 

Na het volgen van dit seminarie weet u alvast:

  • wat het innovatiepartnerschap precies inhoudt;
  • in welke toepassingsgevallen het innovatiepartnerschap de voorkeur geniet;
  • wat de juridische do’s en don’ts ter zake zijn;
  • welke de aandachtspunten zijn bij het opstellen van de opdrachtdocumenten;
  • kortom: hoe u een innovatiepartnerschap van A tot Z in goede banen leidt.

LOCATIE

Van der Valk - Nazareth

UUR

Ontvangst vanaf 11.45 u met mogelijkheid om te lunchen (inbegrepen in prijs)
Aanvang seminarie 12 u
Einde seminarie 14 u – mogelijkheid tot vraagstelling

VERZORGING

Gevariëerde lunch tijdens het seminarie

ACCREDITATIE

Orde van Vlaamse balies: 2 punten

AANWEZIGHEIDSATTEST

Het aanwezigheidsattest wordt na het seminarie overhandigd of per email toegezonden.
Zie ook algemene voorwaarden en reglementen beroepsorganisaties

PRIJS

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O214984

185 € inclusief BTW

107 € plus BTW indien u met de KMO portefeuille betaalt ! Zie hieronder !.  

Vergeet niet u te registreren voor de KMO-portefeuille.

U verkrijgt een aanzienlijk financiëel voordeel voor al uw opleidingen, te weten -30% van de netto-prijs.

Het is éénvoudig, éénmalig en wijst zichzelf uit.

Klik hier en volg de stappen.

 

Information

Location Details

Adres

Lexdura
Franklin Rooseveltlaan 349/B15 
9000 Gent

TEL 09/395.13.03
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Social Sharing

FacebookTwitterDiggDeliciousStumbleuponRedditLinkedin

Inschrijven op onze nieuwsbrief