TEL 09/395.13.03

 

ERKENNINGSNUMMER LEXDURA

DV.O214984

Het gebruik van de KMO-portefeuille heeft voor u als klant het grote voordeel dat u slechts een deel plus BTW van de prijs van de opleiding betaalt.

Gelet op de recente wijzigingen inzake de werking van de KMO-portfeuille, van kracht vanaf 1 april 2016, heeft dit zekere gevolgen voor wat betreft het percentage van het steunbedrag.

Daar waar vroeger 50% van het netto-bedrag (bedrag zonder BTW) werd gesubsidieerd, is dat nu 30 % of 20% van datzelfde netto-bedrag afhankelijk van de grootte van uw bedrijf:

 

- kleine ondernemingen: 30% van het netto-bedrag met een maximum aan subsidies op jaarbasis van 10.000 per jaar.

 

- middelgrote ondernemingen: 20% van het netto-bedrag met een maximum aan subsidies op jaarbasis van 15.000 per jaar.

 

Wat is het onderscheid tussen kleine en middelgrote ondernemingen ?

 

Zie hier voor meer info http://www.kmo-portefeuille.be/  

 

Hoe gaat dit praktisch in zijn werk ?

We illustreren dit aan de hand van een voorbeeld:

De prijs voor een opleiding of seminarie is 160 € inclusief BTW, te weten:

- 132,23 € netto en 27,77 € BTW

U stort het BTW-bedrag van 27,77 op de rekening van lexdura.

U stort naargelang de grootte van uw bedrijf 70% of 80%  van het nettobedrag, zijnde 132,23 € x 70%  of 132.23 x 80%  op de rekening van SODEXO.

De overheid stort dan naargelang het geval 30% of 20% ook op dezelfde rekening.

Nadat de overheid haar aandeel stort op de rekening van SODEXO, stort u dan het geheel van 132,23 € door op de rekening van LEXDURA. U dient dus in uw profiel bij de KMO-website uw fiat te geven om het ganse netto-bedrag op de rekening van LEXDURA te storten.

Wat moet u daar voor doen ?

U dient zich eerst en vooral éénmalig te registreren op de site van agentschapondernemen.be

Het is op zich éénvoudig en u hoeft enkel de stappen te volgen.

LET WEL: voor het registreren hebt u een kaartlezer nodig voor het uitlezen van uw ID (paspoort)

Klik op deze link om u te registreren als gebruiker van de KMO-portefeuille en volg de stappen.

Wat verandert er als ik éénmaal geregistreerd ben als gebruiker van de KMO-portefeuille ?

- U stort uw aandeel van het netto-bedrag op de rekening van SODEXO in plaats van het volledige bedrag op de rekening van LEXDURA

- U stort enkel het BTW-bedrag op de rekening van LEXDURA BE52 9730 8575 5209 met vermelding van het factuurnummer.

- zodra ook de overheid haar aandeel heeft gestort in uw portfeuille, stort u het ganse netto-bedrag (dus uw aandeel en dat van de overheid) door naar de rekening van LEXDURA. U doet dat vanuit uw profiel bij de kmoportefeuille-website.

- Voor het overige verloopt het inschrijven voor de opleidingen en seminaries op de gewone manier via de site, ongeacht of u al dan niet met KMO-portefeuille betaalt.

- U ontvangt identiek dezelfde factuur als wanneer u geen gebruik maakt van de KMO-portefeuille

OPGELET

Als u gebruik maakt van de KMO-portefeuille dient overeenkomstig onze algemene voorwaarden het BTW-bedrag gestort te zijn voor de aanvang van het event op rekening van LEXDURA BE52 9730 8575 5209 onder vermelding van uw factuurnummer. Tevens dient uw aanvraag om gebruik te maken van de KMO-portefeuille ook voor de aanvang van het event te zijn uitgevoerd.

 

 

Binnenkort

No Posted Events

Adres

Lexdura
Franklin Rooseveltlaan 349/B15 
9000 Gent

TEL 09/395.13.03
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Social Sharing

FacebookTwitterDiggDeliciousStumbleuponRedditLinkedin

Inschrijven op onze nieuwsbrief