TEL 09/395.13.03

Inschrijvingen

ANTWERPEN 'De Aansprakelijkheid Van De Wegbeheerder'

 
31 Mar, 2020
13:30 -  17:30
The registration period is from 02 Dec, 2019 00:00 to 31 Mar, 2020 23:59

Beschrijving event:

INLEIDING

Een eeuw na het Flandria-arrest is de aansprakelijkheid van de overheid actueler dan ooit.

Eén van de meest voorkomende toepassingsgevallen betreft de aansprakelijkheid van de overheden in hun hoedanigheid van wegbeheerder.

Uiteraard kan de gebrekkige toestand van het wegennet daar aanleiding toe geven. Maar ook in andere situaties wordt de wegbeheerder aangesproken. Zo komt de wegbeheerder ook in het vizier bij gladde wegen. Had zij (tijdig en voldoende) gestrooid? Had zij de gladheid aangekondigd? En wat als het wegdek plaatselijk erg glad is wegens accidenteel achtergelaten olie? Of nog, wanneer het glad is omdat een landbouwer in volle oogsttijd slijk op de rijbaan heeft achtergelaten? En wat te denken van een rijbaan waarop een argeloze automobilist plots geconfronteerd wordt met een wielwig, een balk of godbetert een matras. Beantwoordt dergelijke rijbaan nog aan haar normale veilige structuur? En dient de overheid daar voor in te staan? En zo ja, welke overheid?

Ook de verkeerssignalisatie is soms eerder bron van verwarring dan wat zij behoort te doen: ons – dikwijls erg complex - verkeer in goede banen leiden. Ook dan komt de wegbeheerder weer in beeld als mogelijk aansprakelijke partij.

Het hoeft weinig betoog dat de kans op ongevallen bij wegenwerken exponentieel toeneemt. Kan de (opdrachtgevende) overheid ook dan aangesproken worden?

Deze voorbeelden tonen slechts aan dat het van belang is te onderzoeken wat de grondslagen zijn van de aansprakelijkheid van de overheid en belangrijker nog hoe ver zij eigenlijk reikt?

We nemen daarbij zowel de aansprakelijkheid van de overheid/wegbeheerder onder de loep als de bijzondere positie die de gemeente in dit debat inneemt. Voor de gemeente geldt immers de specifieke aansprakelijkheidsgrondslag van art. 135 van de nieuwe Gemeentewet.

Voorts staan we stil bij het verschil tussen de klassieke foutaansprakelijkheid van art. 1382 B.W. en de vermoede “objectieve” aansprakelijkheid van art. 1384 lid 1 B.W. die rust op de bewaarder van de gebrekkige weg.

Specifiek voor wegenwerken zal ook de mate waarin de aansprakelijkheid niet veeleer op de aannemer rust, minstens op haar kan afgewenteld worden, uitvoerig onderzocht worden.

En wat met het Waarborgfonds? Doen er zich geen situaties voor waarbij de schade op haar – als het ware als borg van alle autobezitters – kan aangesproken worden.

Komen ook de mandatarissen (schepenen en burgemeesters) en het personeel in beeld en hoe zit het desgevallend met hun verzekering.

Kortom, tijdens deze opleiding zetten we de juridische principes inzake de overheidsaansprakelijkheid op een rijtje, gestoffeerd met een rits praktijkvoorbeelden en tal van recente rechterlijke uitspraken.

SPREKER

Gert Geerts behaalde in 1987 het diploma “gegradueerde in de verzekeringen” aan de Provinciale Hogeschool Gent en in 1992 het diploma licentiaat in de rechten aan onze Alma Mater, de KUL.

Gewapend met deze kennis vatte Gert nog datzelfde jaar zijn stage aan bij GSJ advocaten. Van in den beginne focuste hij zich op het aansprakelijkheidsrecht, het verzekeringsrecht en gaandeweg ook op het strafrecht. Binnen deze rechtsdomeinen staat hij - ondertussen ruim 20 jaar dagelijks - overheden, ondernemingen en particulieren bij in dossiers van erg uiteenlopende aard. 

Hij liet niet na zich verder academisch te bekwamen. Vanuit zijn bijzondere interesse voor lichamelijke letselschadedossiers voltooide hij in 1995 de postacademische opleiding “Evaluatie menselijke schade” aan de KUL. In 2007 volgde de postacademische opleiding “Multidisciplinair forensisch onderzoek”, eveneens aan de KUL. 

Gert doceert graag. Hij verzorgt al geruime tijd het vak “Varia” in het tweede jaar van de opleiding verzekeringstussenpersoon bij Syntra. Tevens is hij ook al jarenlang als gastdocent verbonden aan de Karel de Grote Hogeschool, opleiding rechtspraktijk. Voor Vekmo introduceert hij kandidaat-veiligheidscoördinatoren niveau B in het kluwen van het aansprakelijkheidsrecht in de bouwwereld. Ten slotte is hij fier om als lid van de stuurgroep mee aan de wieg te hebben mogen staan van de gerenommeerde leerstoelen “Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek” (Ahlec) en  “Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht” (Allic), beiden opgericht in de schoot van de UA.

Gert fungeert geregeld als spreker op studiedagen georganiseerd door onder meer Escala, het NAV en de Bouwunie.

Als trouw bestuurslid van de Kempische Verzekeringskring en lid van de Antwerpse Kring van het Verzekeringswezen evenals de Verzekeringsjuristen is Gert een vertrouwde figuur binnen de verzekeringswereld.

PROGRAMMA

·         Situering van overheidsaansprakelijkheid

·         De aansprakelijkheidsgrondslagen?

  • De strafrechtelijke aansprakelijkheid
  • De foutaansprakelijkheid (art. 1382 BW)
  • De bijzondere gemeentelijke veiligheidsverplichting (art. 135 Nieuwe Gemeentewet)
  • De aansprakelijkheid voor de “gebrekkige weg” (art. 1384 lid 1 BW)
   • Bewaarder?
   • Gebreken
    • Putten en oneffenheden
    • Voorwerpen
    • Olie en slijk
    • Sneeuw en ijzel
    • Bomen en struiken
    • Infrastructuur
    • Signalisatie
  • Wat bij wegenwerken?
   • De aannemer
    • Algemeen
    • De bijzondere aansprakelijkheid van art. 14 Wegverkeerswet en art. 78 lid 2 Wegverkeersreglement
    • De vrijwaring
   • De overheid
    • als bewaarder
    • als opdrachtgever
    • op grond van art. 1382 B.W. en art. 135 Nieuwe Gemeentewet

 

·         Wie?

  • Welke overheden?
   • De overheid/wegbeheerder
   • De gemeente
   • De politiezone’s en de hulpverleningszone’s
  • Ook de personeelsleden?
  • Ook de mandatarissen (schepenen en burgemeesters)?

LOCATIE

BluePoint Antwerpen
Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem 

 

 

UUR

Ontvangst vanaf 12.45 u met mogelijkheid om te lunchen (inbegrepen in prijs)
Aanvang seminarie 13.30 u
Einde seminarie 17.30 u – mogelijkheid tot vraagstelling

VERZORGING

Gevarieerd broodjes , gebak met koffie, frisdranken, water, thee

ACCREDITATIE

Orde van Vlaamse balies: aangevraagd voor 4 juridische punten

AANWEZIGHEIDSATTEST

Het aanwezigheidsattest wordt na het seminarie overhandigd of per email toegezonden.
Zie ook algemene voorwaarden en reglementen beroepsorganisaties

PRIJS

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O214984

185
€ inclusief BTW

107 € plus BTW indien u met de KMO portefeuille betaalt ! Zie hieronder !.  

Vergeet niet u te registreren voor de KMO-portefeuille.

U verkrijgt een aanzienlijk financiëel voordeel voor al uw opleidingen, te weten -30% van de netto-prijs.

Het is éénvoudig, éénmalig en wijst zichzelf uit.

Klik hier en volg de stappen.

 
 

Information

Location Details

Adres

Lexdura
Franklin Rooseveltlaan 349/B15 
9000 Gent

TEL 09/395.13.03
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Social Sharing

FacebookTwitterDiggDeliciousStumbleuponRedditLinkedin

Inschrijven op onze nieuwsbrief