TEL 09/395.13.03

Inschrijvingen

ANTWERPEN 'De Hervormingen In De Burgerlijke Rechtspleging'

DIT SEMINARIE IS ENKEL ONLINE TE VOLGEN OP DE VASTGESTELDE DAG EN UUR MAAR GAAT NIET DOOR OP DE VOOROPGESTELDE FYSIEKE LOCATIE


De wijze van registratie blijft dezelfde en u zal de dag tevoren een link ontvangen om het seminarie online te volgen.

24 Mar, 2020
13:30 -  17:30
The registration period is from 19 Nov, 2019 00:00 to 23 Mar, 2020 23:59

Beschrijving event:

 

INLEIDING

De "potpourri-wet' wijzigde ingrijpend een aantal essentiële onderdelen van de burgerlijke procesvoering.

Zo werden er o.a. wijzigingen aangebracht in de opstelling van de conclusies, de kennisgeving van procesakten aan advocaten, was er een herziening van de nietigheidsleer, etc..

Ook de procesvoering bij verstek en in hoger beroep werd op verschillende wijzen aangepast, terwijl het zetelen van een enkele rechter zowel in eerste aanleg als in beroep tot regel wordt gemaakt.

Maar hoe zit het intussen in de praktijk met deze en andere wijzigingen in het kader van de potpourri hervormingen ?

Naast deze vroegere wijzigingen heeft de wetgever immers niet stilgezeten. Zo zijn er nog verscheidene nieuwe wijzigingen doorgevoerd en zitten er ook nog heel wat hervormingen in de pijplijn.

Als u als rechtspracticus niet voor verassingen wil komen te staan is het noodzakelijk om de evolutie in deze hervormingswetten verder op te volgen. Advocaat Patrick Hofströssler zal als mede-adviseur van verscheidene wijzigingen verder duidelijkheid scheppen.

SPREKER

Patrick Hofströssler is verbonden aan het kantoor EUBELIUS.

Eveneens was hij bestuurder van de Orde van Vlaamse Balies, Directeur van diens Studiedienst en lid van de raad van de Orde van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel.

Hij doceert als praktijklector aan de KU Leuven. Hij spreekt regelmatig op studiedagen en levert bijdragen aan juridische publicaties.

Zijn nauwe betrokkenheid bij de totstandkoming van de wet van 19 oktober 2015 - de “potpourri-wet” – maakt hem aangewezen als spreker op onderhavig seminarie.


LOCATIE

Van der Valk - Antwerpen

UUR

Ontvangst vanaf 12.30 u met mogelijkheid om te lunchen (inbegrepen in prijs)
Aanvang seminarie 13.30 u
Einde seminarie 17.00 u – mogelijkheid tot vraagstelling

VERZORGING

Gevarieerd broodjes en hapjesbuffet, gebak met koffie, frisdranken, water, thee

ACCREDITATIE

Orde van Vlaamse balies: aangevraagd voor 4 juridische punten

AANWEZIGHEIDSATTEST

Het aanwezigheidsattest wordt na het seminarie overhandigd of per email toegezonden.
Zie ook
algemene voorwaarden en reglementen beroepsorganisaties

PRIJS

Erkenningsnummer  KMO-portefeuille:  DV.O214984

185
€ inclusief  BTW 

107 € plus BTW indien u met de KMO portefeuille betaalt ! Zie hieronder !

Vergeet niet u te registreren voor de KMO-portefeuille.

U verkrijgt een aanzienlijk financiëel voordeel voor al uw opleidingen, te weten -30% van de netto-prijs.

Het is éénvoudig, éénmalig en wijst zichzelf uit.

Klik hier en volg de stappen.

 

Information

Adres

Lexdura
Franklin Rooseveltlaan 349/B15 
9000 Gent

TEL 09/395.13.03
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Social Sharing

FacebookTwitterDiggDeliciousStumbleuponRedditLinkedin

Inschrijven op onze nieuwsbrief