TEL 09/395.13.03

Inschrijvingen

GENT Actualia Verbintenissenrecht

 

 
10 Mar, 2020
13:30 -  17:30
The registration period is from 19 Nov, 2019 00:00 to 09 Mar, 2020 23:55

Beschrijving event:

INLEIDING

Op deze studienamiddag worden een aantal recente ontwikkelingen, zowel in de wetgeving als in de rechtspraak van het Hof van Cassatie, in het domein van het algemeen verbintenissenrecht, en dan hoofdzakelijk het contractuele verbintenissenrecht, op heden toegelicht.

De volgende onderwerpen komen aan bod :

- De invloed van het Wetboek van Economisch Recht op het contractuele verbintenissenrecht

- De contractvrijheid - Beperking door het verbod van rechtsmisbruik

- Het 'gemeenschappelijk' karakter van de dwaling

- De gekwalificeerde benadeling

- De bindende derdenbeslissing

- De oorzaak

- Het regime van de nietigheden

- De interpretatie te goeder trouw

- De rechtsverwerking

- De imprevisieleer

- De samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid

- De verjaringsstuitende ingebrekestelling

- Het anatocisme

- De exceptie van niet-uitvoering

- De ontbinding wegens wanprestatie

- De opzegging

- De pauliaanse vordering

- Het derdenbeding

- De sterkmaking

- Voorwaardelijke verbintenissen

- Hoofdelijke verbintenissen en verbintenissen in solidum

- De overdracht van schuldvordering

- Het tenietgaan van verbintenissen


SPREKER

Prof. dr. Aloïs VAN OEVELEN is gewoon hoogleraar (emeritus vanaf 1 oktober 2017) aan de Faculteit Rechten aan de Universiteit Antwerpen, waar hij "Verbintenissenrecht" en "Bijzondere overeenkomsten" doceert.

Hij publiceerde verschillende boeken en talrijke wetenschappelijke bijdragen in tijdschriften en verzamelwerken over onderwerpen van verbintenissenrecht (waaronder de bevrijdende verjaring), bijzondere overeenkomsten, buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en zakenrecht. Hij is teven hoofdredacteur van het Rechtskundig Weekblad.

LOCATIE

Oude abdij Drongen

UUR

Ontvangst vanaf 12.45 u met mogelijkheid om te lunchen (inbegrepen in prijs)
Aanvang seminarie 13.30 u
Einde seminarie 17.30 u – mogelijkheid tot vraagstelling

VERZORGING

Gevarieerd broodjes en hapjesbuffet, gebak met koffie, frisdranken, water, thee

ACCREDITATIE

Orde van Vlaamse balies: aangevraagd voor 4 juridische punten

AANWEZIGHEIDSATTEST

Het aanwezigheidsattest wordt na het seminarie overhandigd of per email toegezonden.
Zie ook algemene voorwaarden en reglementen beroepsorganisaties

PRIJS

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O214984

185 € inclusief BTW

107 € plus BTW indien u met de KMO portefeuille betaalt ! Zie hieronder !.  

Vergeet niet u te registreren voor de KMO-portefeuille.

U verkrijgt een aanzienlijk financiëel voordeel voor al uw opleidingen, te weten -30% van de netto-prijs.

Het is éénvoudig, éénmalig en wijst zichzelf uit.

Klik hier en volg de stappen.

 

Information

Location Details

Adres

Lexdura
Franklin Rooseveltlaan 349/B15 
9000 Gent

TEL 09/395.13.03
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Social Sharing

FacebookTwitterDiggDeliciousStumbleuponRedditLinkedin

Inschrijven op onze nieuwsbrief