TEL 09/395.13.03

Inschrijvingen

GENT 'Grondige Studie Nieuw Vennootschapsrecht'

 

 

DIT SEMINARIE IS ENKEL ONLINE TE VOLGEN OP DE VASTGESTELDE DAG EN UUR MAAR GAAT NIET DOOR OP DE VOOROPGESTELDE FYSIEKE LOCATIE


De wijze van registratie blijft dezelfde en u zal de dag tevoren een link ontvangen om het seminarie online te volgen
20 Mar, 2020
09:00 -  17:00
The registration period is from 30 Oct, 2019 00:00 to 19 Mar, 2020 23:59

Beschrijving event:

INLEIDING

Naar aanleiding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen Verenigingen werden al heel wat seminaries georganiseerd waarin hoofdzakelijk de algemene wijzigingen in één seminarie werden toegelicht.

Dit was ook nodig, nu de wijzigingen talrijk en ingrijpend zijn.

Intussen heeft iedereen, en in het bijzonder de advocaten gespecialiseerd in het vennootschapsrecht, deze algemene wijzigingen stilaan onder de knie.

Nu echter deze kennis verworven werd, is het zeker voor laatstgenoemden tijd om zich verder te verdiepen in de algemene wijzigingen en dringt een ‘grondige studie van het wetboek van vennootschappen en Verenigingen’ zich op teneinde met voldoende kennis van zaken ook die complexere dossiers te kunnen aanpakken.

Robbie TAS die mee aan de basis ligt van het nieuwe wetboek zal deze taak samen met zijn kantoorgenote meester Anneleen STEENO, ter harte nemen in deze twee dagen durende opleiding, waarbij u tevens ook de mogelijkheid hebt enkel die modules te volgen die u zelf wenst.

SPREKERS

Robbie TAS behaalde diploma’s aan de K.U. Leuven (1990 Kand. Toegepaste Wetenschappen, 1993 Lic. Handelsingenieur, richting financiewezen; 1994 Lic. Rechten; 1994 Aanvullende Studie Fiscaliteit; 2002 Doctor in de Rechten).

Van 1994 tot 2001 was hij assistent vennootschapsrecht bij Prof. Koen Geens in het Jan Ronse Instituut van de K.U. Leuven. In 2002 doctoreerde hij over de instandhouding van het maatschappelijk kapitaal in NV en BVBA.

Van 1997 tot 2003 nam Robbie TAS mee het juridisch secretariaat van de International Commission of Appeal bij Nasdaq Europe waar. Hij zetelde van 2002 tot 2005 in de raad van bestuur van elektriciteitsleverancier Luminus.

Sinds 2004 is hij docent in de “Master na Master Vennootschapsrecht” aan de K.U. Leuven / H.U. Brussel, en sinds 2012 ook in de post-academische opleiding “Estate planning” aan de VUB. Hij is tevens vast medewerker van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap (T.R.V.) en secretaris van VRG-Alumni, de alumnivereniging van de Faculteit Rechtsgeleerdheid Leuven.

Robbie TAS is auteur van tal van bijdragen over vennootschaps- en verenigingsrecht en is een veelgevraagd spreker over deze materies.

 

Anneleen STEENO studeerde rechten aan de K.U. Leuven, waar ze in 2002 haar licentiaatsdiploma behaalde. In haar laatste licentiejaar studeerde zij een semester aan Northwestern University School of Law (Chicago). Datzelfde jaar begon zij haar stage aan de balie te Brussel bij het kantoor Eubelius, waar zij zich focuste op het vennootschaps- en effectenrecht, mergers en acquisitions.

In 2005-2006 studeerde Anneleen aan Stanford Law School (USA) waar zij een Master in Law (LL.M.) in Corporate Governance and Practice behaalde. Zij werkte vervolgens bij het advocatenkantoor Fenwick & West LLP in Silicon Valley (USA) waar zij betrokken was bij verscheidene venture capital deals.

Na haar studies en werkervaring in de USA, keerde zij als senior associate terug naar het kantoor Eubelius.

Anneleen is sinds 2007 ook deeltijds assistent vennootschapsrecht bij Prof. Koen Geens aan het Jan Ronse Instituut van de K.U. Leuven en doceert er werkcolleges vennootschapsrecht.

In februari 2008 versterkte zij het kantoor Curia waar ze in 2012 vennoot werd. Zij was stichtend vennoot van intui in 2013.

 

PROGRAMMA

 

U hebt de keuze uit 4 verschillenden modules die u kan volgen, gespreid over 2 ganse dagen.

Zo kan u zelf uw pakket samenstellen dat u in functie van uw kennis zou willen volgen.

DAG 1

9u tot 12u

Module 1 – Algemeen – krachtlijnen en overzicht van de hervorming – keuze van de rechtsvorm (Robbie Tas)

Algemeen overzicht WVV:

 • Parlementair traject en 3 krachtlijnen
 • Structuur WVV
 • Van handelsrecht naar ondernemingsrecht
 • Beperking aantal vennootschapsvormen
 • Afschaffing kapitaal in BV en CV
 • Wijzigingen mbt effecten
 • Wijzigingen mbt bestuur
 • Wijzigingen mbt algemene vergadering
 • Wijzigingen mbt conflicten
 • Wijzigingen mbt ontbinding en vereffening
 • Inwerkingtreding en overgangsregeling

Welke vennootschapsvorm kiezen onder het WVV ? Overzicht resterende vennootschapsvormen en belangrijkste kenmerken:

 • Klassieke indeling vennootschappen en criteria voor keuze
 • Maatschap, VOF en Comm.V.
 • BV: de default-vennootschap
 • CV: beperkt tot “echte coöperaties” of toch niet?
 • NV: enkel voor de grote vennootschappen ?
 • Besluit: waarom kiezen voor de maatschap (met of zonder rechtspersoonlijkheid), BV, CV resp. NV ?

13u30- 16u30

Module 2 – De belangrijkste vennootschapsvormen: NV en BV – gevolgen voor de M&A-praktijk (Anneleen Steeno)

Concreet aan de slag met de BV:

 • Oprichting
 • Effecten en eraan verbonden rechten: belangrijke versoepeling
 • Bestuur
 • Algemene vergadering
 • Vermogen en uitkeringen in de kapitaalloze BV - alarmbelprocedure
 • Aanpassing statuten

Concreet aan de slag met de NV:

 • Effecten en eraan verbonden rechten – o.m. meervoudig stemrecht
 • Bestuur: 3 mogelijke opties
 • Algemene vergadering
 • Kapitaal en uitkeringen
 • Aanpassing statuten

Gevolgen van het WVV voor de M&A-praktijk:

 • Flexibele BV: niet langer “off-the-shelf”
 • Te maken keuzes in statuten en aandeelhoudersovereenkomsten
 • Overdracht van aandelen: BV niet langer verplicht “besloten”
 • Stemverhoudingen en –afspraken
 • Afspraken exit: put- en callopties, uittreding en uitsluiting, anticiperen op geschillenregeling
 • Financial assistance
 • Kapitaalverhoging / uitgifte nieuwe aandelen
 • Herstructureringen

 

DAG 2

 

9u – 12u

Module 3 – De nieuwe regels voor vennootschapsgeschillen/ontbinding en vereffening (Robbie Tas)

Geschillen in het WVV:

 • Het recht om de algemene vergadering bijeen te roepen
 • Het deskundigenonderzoek
 • Nietigheid van besluiten
 • Nieuwe regels mbt de aansprakelijkheid van bestuurders
 • De nieuwe geschillenregeling

Ontbinding en vereffening van vennootschappen, verenigingen en stichtingen:

 • Historiek bepalingen over ontbinding en vereffening
 • Ontbinding van vennootschappen: afsluiting boekjaar, vrijwillige ontbinding, gerechtelijke ontbinding, ontbinding van rechtswege
 • Ontbinding van verenigingen: vrijwilllige ontbinding, gerechtelijke ontbinding, ontbinding van rechtswege
 • Ontbinding van stichtingen: gerechtelijke ontbinding
 • Vereffening van vennootschappen: versoepeling vereffeningsprocedure, eendagsvereffening, statuut vereffenaars, verslaggeving, sluiting vereffening
 • Vereffening van vzw’s/stichtingen: specifieke bepalingen

 

13u30 – 16u30

Module 4 – Het WVV en de non-profit sector (Anneleen Steeno)

Welke toekomst voor de CV na het WVV ?

 • de CV krijgt haar eigenheid terug
 • intern reglement
 • erkenningen specifiek voor de CV
 • oprichting
 • effecten en eraan verbonden rechten – overdracht
 • uitgifte nieuwe aandelen
 • uittreding/uitsluiting
 • uitkeringen, financial assistance, alarmbelprocedure
 • bestuur en algemene vergadering

(I)Vzw en stichting

 • integratie (i)vzw en stichting in het WVV
 • rechtsvormen zonder winstuitkeringsoogmerk in het WVV
 • wettelijke specialiteit
 • oprichting
 • bestuur en algemene vergadering
 • nietigheid van besluiten
 • jaarrekening
 • herstructureringen

 

LOCATIE

Oude Abdij Drongen

UUR

Ontvangst vanaf 08.30 u met mogelijkheid om te ontbijten en lunchen (inbegrepen in prijs)
Aanvang seminarie - zie module
Einde seminarie - zie module

VERZORGING

Gevarieerd broodjes en hapjesbuffet, gebak met koffie, frisdranken, water, thee

ACCREDITATIE

Orde van Vlaamse balies: aangevraagd voor 3 punten per module

AANWEZIGHEIDSATTEST

Het aanwezigheidsattest wordt na het seminarie overhandigd of per email toegezonden.
Zie ook algemene voorwaarden en reglementen beroepsorganisaties

PRIJS

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O214984

  275€ inclusief BTW, documentatie en ontbijt/lunch

159 € plus BTW indien u met de KMO portefeuille betaalt ! Zie hieronder !.  

Vergeet niet u te registreren voor de KMO-portefeuille.

U verkrijgt een aanzienlijk financiëel voordeel voor al uw opleidingen, te weten -30% van de netto-prijs.

Het is éénvoudig, éénmalig en wijst zichzelf uit.

Klik hier en volg de stappen.

 

Information

Adres

Lexdura
Franklin Rooseveltlaan 349/B15 
9000 Gent

TEL 09/395.13.03
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Social Sharing

FacebookTwitterDiggDeliciousStumbleuponRedditLinkedin

Inschrijven op onze nieuwsbrief