TEL 09/395.13.03

Inschrijvingen

ANTWERPEN 'Fiscale Procedure: In De Clinch Met De Fiscus'

 

22 Oct, 2019
13:30 -  17:30
The registration period is from 08 Aug, 2019 00:00 to 21 Oct, 2019 23:59

Beschrijving event:

INLEIDING

De fiscale procedure regelt de contacten tussen de fiscale administratie enerzijds en de belastingplichtige anderzijds.

De spelregels tussen de administratie en de belastingplichtige zitten vervat in de fiscale procedure. Om tot een juiste heffing van de belastingen te komen heeft de fiscus een gans arsenaal aan middelen ter beschikking om de belastingplichtige te controleren. Met het scalpel van het fiscaal onderzoek kan de fiscus de fiscale toestand van de belastingplichtige bloot leggen. Het ingrijpend karakter van een fiscale controle wordt aan banden door regels van procedure waaraan de fiscus zich moet houden.

Het is belangrijk dat aan de zijde van de belastingplichtige met argusogen wordt gewaakt over een stipte naleving van de procedure. Het correct hanteren van de procedureregels is het schild van de belastingplichtige in het kader van zijn fiscale verdediging.

Het spreekt vanzelf dat u daarvoor de procedureregels natuurlijk goed moet kennen en met een chirurgische precisie moet kunnen toepassen om te weten hoe ver mag de fiscus gaan. En hoe de belastingplichtige eventueel paal en perk aan stellen kan al te veel fiscaal geweld ..

Dat is nu net het opzet van dit seminarie, nl: uiteenzetten wat zijn de rechten van verdediging zijn van de belastingplichtige.

Onder programma vindt u enkele aandachtspunten, dewelke naast andere zullen worden besproken.

Het seminarie focust uiteraard op de actuele evoluties die aan bod zullen komen.

 

SPREKER

Werner Niemegeers is advocaat aan de balie te Gent sinds 1989. Hij is tevens Plaatsvervangend-Raadsheer in het Hof van Beroep te Gent sinds 2011. Daarnaast is hij auteur van verschillende bijdragen in gerenommeerde juridische vakbladen over de fiscale actualiteit.

PROGRAMMA

In dit kader zullen worden behandeld:

-              Waaraan moet de fiscus zich houden bij een fiscale controle?

-              De rechten van verdediging van de belastingplichtige?

-              Kan de belastingplichtige zich op een “zwijgrecht” beroepen in fiscalibus?

-              Hoe zich verdedigen in pré-taxatiegeschillen?

-              Wat als de fiscus vindt dat er fraude is; en de belastingplichtige vindt van niet?

-              Wat met vragen per mail van de controleur rechtstreeks gericht aan de cijferberoeper?

U krijgt uitgebreid de mogelijkheid om vragen te stellen.

LOCATIE

Blue Point Antwerpen

UUR

Ontvangst vanaf 12.45 u met mogelijkheid om te lunchen (inbegrepen in prijs)
Aanvang seminarie 13.30 u
Einde seminarie 17.30 u – mogelijkheid tot vraagstelling

VERZORGING

Gevarieerd broodjes , gebak met koffie, frisdranken, water, thee

ACCREDITATIE

Orde van Vlaamse balies: aangevraagd voor 4 juridische punten

IAB: 4 uren gevraagd

BIBF: 4 uren gevraagd

AANWEZIGHEIDSATTEST

Het aanwezigheidsattest wordt na het seminarie overhandigd of per email toegezonden.
Zie ook algemene voorwaarden en reglementen beroepsorganisaties

PRIJS

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O214984

185
€ inclusief BTW en documentatie

92 € plus BTW indien u met de KMO portefeuille betaalt ! Zie hieronder !.  

Vergeet niet u te registreren voor de KMO-portefeuille.

U verkrijgt een aanzienlijk financiëel voordeel voor al uw opleidingen, te weten -40% van de netto-prijs.

Het is éénvoudig, éénmalig en wijst zichzelf uit.

Klik hier en volg de stappen.

Information

Location Details

Adres

Lexdura
Franklin Rooseveltlaan 349/B15 
9000 Gent

TEL 09/395.13.03
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Social Sharing

FacebookTwitterDiggDeliciousStumbleuponRedditLinkedin

Inschrijven op onze nieuwsbrief