TEL 09/395.13.03

Inschrijvingen

ANTWERPEN 'Hedendaagse Pijnpunten In De Pachtwet'

 

 
05 Dec, 2019
13:30 -  17:30
The registration period is from 08 Aug, 2019 00:00 to 04 Dec, 2019 23:59

Beschrijving event:

INLEIDING

De “Pachtwet” zorgt voor heel wat problemen en bovendien stellen we vast dat de wet en de rechtspraak soms ver uit mekaar liggen! Onze maatschappij en de mensen zijn veranderd zodat er heden ten dage nieuwe problemen opduiken in verband met onze Pachtwet!

Het belangrijkste probleem dat zich tegenwoordig stelt is de vraag of de Pachtwet nog wel van toepassing is! De laatste tijd gaan landbouwers vaak hun activiteiten uitbreiden of verleggen naar andere bezigheden die vaak niet meer onder toepassing van de Pachtwet vallen (we denken hier bijvoorbeeld aan de “landbouwverbreding”)!

Daarnaast worden door de betrokken partijen vaak “seizoenpachtcontracten” afgesloten, louter en alleen om de Pachtwet buiten spel te zetten. Maar bij onderzoek van deze contracten blijkt het merendeel niet correct tot stand gebracht te zijn.

Ook de “onderpachten” zijn heel populair, maar ook hier beantwoorden ze meestal niet aan de juiste regels!

SPREKER

Juriste Solange Tastenoye is afkomstig uit de tuinbouwsector en heeft zich door haar afkomst toegelegd op de perikelen rond de Pachtwet. Zij zal een uiteenzetting geven omtrent enkele hedendaagse pijnpunten binnen de Pachtwet.

PROGRAMMA

  1. Het toepassingsgebied van de Pachtwet :

     - heeft de pachter nog wel een landbouwbedrijf zoals de Pachtwet dit voorschrijft?

     - heeft hij zijn activiteiten uitgebreid zodat hij de bescherming van de Pachtwet niet meer
       geniet?

     - bewerkt hijzelf nog wel het gepachte perceel?

     - heeft hij het gepachte goed misschien overgelaten aan iemand anders?

  1. De “seizoenpachtovereenkomsten” :

     - wanneer is een “seizoenpachtovereenkomst” geldig?

   - welke zijn de juiste voorwaarden?

     - wat indien dit contract niet aan deze voorwaarden voldoet?

     - is er nog wel voorkooprecht bij een seizoenpachtovereenkomst?

     - neemt dit contract automatisch een einde?

  1. De “onderpachten” :

     - wat betekent “onderpachten”?

     - kan de landbouwer/pachter zomaar onderpachten?

     - zijn er bepaalde voorwaarden om een geldige onderpacht af te sluiten?

     - wat gebeurt er indien de onderpacht niet correct werd afgesloten?

     - zijn er sancties voorzien in geval van ongeldige onderpachten?

  1. Specifiek voor de openbare besturen wordt er ingegaan op de regels die voor hen van
       toepassing zijn. Zo bv de opzeg voor doeleinden van algemeen belang en het feit dat er bij
       verkoop aan een openbaar bestuur, geen voorkooprecht is voor de pachter indien het goed
       gebruikt zal worden voor “doeleinden van algemeen belang”.

Tijdens al deze punten zullen zoveel mogelijk voorbeelden uit de praktijk aangehaald worden zodat de aanwezigen een idee krijgen van hoe er in de praktijk door de rechters wordt geoordeeld!

  

Er zal ook even ingegaan worden op het feit dat de wetgeving rond Pacht geregionaliseerd werd en er in Wallonië vanaf 1/1/2020 nieuwe pachtregels zullen zijn. In Vlaanderen wacht men nog steeds af…tot groot ongenoegen van velen!

Er is ook mogelijkheid tot het stellen van vragen.

LOCATIE

Van der Valk - Antwerpen

UUR

Ontvangst vanaf 12.45 u met mogelijkheid om te lunchen (inbegrepen in prijs)
Aanvang seminarie 13.30 u
Einde seminarie 17.30 u – mogelijkheid tot vraagstelling

VERZORGING

Gevarieerd broodjes en hapjesbuffet, gebak met koffie, frisdranken, water, thee

ACCREDITATIE

Orde van Vlaamse balies: aangevraagd 4 juridische punten

AANWEZIGHEIDSATTEST

Het aanwezigheidsattest wordt na het seminarie overhandigd of per email toegezonden.
Zie ook algemene voorwaarden en reglementen beroepsorganisaties

PRIJS

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O214984

185 € inclusief BTW en documentatie

92 € plus BTW indien u met de KMO portefeuille betaalt ! Zie hieronder !.  

Vergeet niet u te registreren voor de KMO-portefeuille.

U verkrijgt een aanzienlijk financiëel voordeel voor al uw opleidingen, te weten -40% van de netto-prijs.

Het is éénvoudig, éénmalig en wijst zichzelf uit.

Klik hier en volg de stappen.

 

Information

Location Details

Adres

Lexdura
Franklin Rooseveltlaan 349/B15 
9000 Gent

TEL 09/395.13.03
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Social Sharing

FacebookTwitterDiggDeliciousStumbleuponRedditLinkedin

Inschrijven op onze nieuwsbrief