TEL 09/395.13.03

Inschrijvingen

ANTWERPEN 'Het Nieuwe Jeugddelinquentierecht'

 

01 Oct, 2019
13:30 -  17:30
The registration period is from 15 Mei, 2019 00:00 to 30 Sep, 2019 23:59

Beschrijving event:

INLEIDING

Het Vlaams Parlement keurde het ontwerp van het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht goed. Het nieuwe jeugddelinquentierecht gaat in op 1 september 2019.

Onder meer de volgende uitgangspunten zijn kenmerkend voor het nieuwe jeugddelinquentierecht.

De verantwoordelijkheid van de jongere zelf staat centraal. Jongeren worden benaderd als jonge verantwoordelijke mensen en niet als onverantwoordelijke, handelingsonbekwame kinderen. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor hun daden en de gevolgen.

Er worden duidelijke, snelle, constructieve en herstelgerichte reacties op jeugddelicten voorzien in de nieuwe regeling. Zo komt er ook een gevarieerd aanbod van ambulante reacties. De mogelijkheden die ter beschikking staan van de procureur des Konings en jeugdrechters of jeugdrechtbanken om te reageren op een jeugddelict zijn sterk uitgebreid.

Verder geldt nog de ‘gesloten opvang’ als meest ingrijpende maatregel, zijn er rechtswaarborgen en kwaliteitseisen, maar werd ook de uithandengeving behouden.

SPREKERS

Advocaat Geert Decock studeerde aan de K.U. Leuven en haalde er een licentie Rechten en Criminologie, alsook een bijzonder baccalaureaat in de Wijsbegeerte. Hij was een tijdlang wetenschappelijk medewerker aan de school voor Criminologie in Leuven en voltijds docent aan de Sociale Hogeschool IPSOC te Kortrijk. Hij doceerde er grondwettelijk – en administratief recht, burgerlijk recht, strafrecht en jeugdbeschermingsrecht.

Tot voor kort was hij deeltijds lector strafrecht en jeugdrecht aan de Arteveldehogeschool te Gent. Eerder was hij ook coördinator van het project herstelbemiddeling minderjarigen te Gent, voorzitter van de bemiddelingscommissie voor bijzondere jeugdbijstand te Gent en mede-oprichter en voorzitter van de vzw Half-Rond, die de neutrale bezoekruimtes organiseert te Gent en te Ronse.

Hij is voorzitter van de werkgroep jeugdsanctierecht en kernredacteur van het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK). Geert Decock was de eerste voorzitter van de in 2009 opgerichte Unie van Jeugdadvocaten. Hij was meerdere jaren lid van de Algemene Vergadering van OVB en zetelde in de Raad van de Orde van de balie van Gent.

LOCATIE

Blue point Berchem

Filip Williostraat 9

UUR

Ontvangst vanaf 12.45 u met mogelijkheid om te lunchen (inbegrepen in prijs)
Aanvang seminarie 13.30 u
Einde seminarie 17.30 u – mogelijkheid tot vraagstelling

VERZORGING

Gevarieerd broodjes en hapjesbuffet, gebak met koffie, frisdranken, water, thee

ACCREDITATIE

Orde van Vlaamse balies: aangevraagd 4 juridische punten

AANWEZIGHEIDSATTEST

Het aanwezigheidsattest wordt na het seminarie overhandigd of per email toegezonden.
Zie ook algemene voorwaarden en reglementen beroepsorganisaties

PRIJS

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O214984

185 € inclusief BTW en documentatie

92 € plus BTW indien u met de KMO portefeuille betaalt ! Zie hieronder !.  

Vergeet niet u te registreren voor de KMO-portefeuille.

U verkrijgt een aanzienlijk financiëel voordeel voor al uw opleidingen, te weten -40% van de netto-prijs.

Het is éénvoudig, éénmalig en wijst zichzelf uit.

Klik hier en volg de stappen.

Location Map

Information

Location Details

Adres

Lexdura
Franklin Rooseveltlaan 349/B15 
9000 Gent

TEL 09/395.13.03
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Social Sharing

FacebookTwitterDiggDeliciousStumbleuponRedditLinkedin

Inschrijven op onze nieuwsbrief