TEL 09/395.13.03

Inschrijvingen

GENT Vakantiestudiedag 30 Augustus 2019

30 Aug, 2019
09:00 -  21:00
The registration period is from 26 Apr, 2019 00:00 to 29 Aug, 2019 23:55

Beschrijving event:

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij op het einde van het gerechtelijk verlof onze jaarlijkse “vakantiestudiedag”.

Niets nieuws op het eerste gezicht, ware het niet dat we onze vakantiestudiedag deze keer zowel te Gent als te Antwerpen organiseren, dit teneinde het op basis van uw geografische ligging zo toegankelijk mogelijk te maken.

Zoals u weet hebt u dan de mogelijkheid om tegen erg gunstige voorwaarden gedurende een ganse dag 4 seminaries te volgen en dit in een aangename en rustige sfeer.

Bij het reserveren kan u ook één of meerdere seminaries afzonderlijk volgen in plaats van de hele dag. U kan dit doen door onderaan deze pagina bij uw reservering uw keuze aan te vinken.

Zoals steeds zijn de vier onderwerpen dit jaar opnieuw weloverwogen gekozen en sluiten zij aan bij de meest actuele ontwikkelingen.

In Gent hebben wij dit jaar voor ‘Flanders Expo’ gekozen als locatie. Dit is zeker en vast een troef wat betreft bereikbaarheid en parkeren, waar naast de alombekende hallen ook speciale seminariehallen zijn voorzien, waar het aangenaam vertoeven is en waar u ook voldoende ruimte zal hebben om het seminarie rustig te volgen.

Te Antwerpen wordt dezelfde formule voorzien en werd als locatie het seminariecentrum ‘Bluepoint’ gekozen, een locatie wiens reputatie haar vooraf gaat en dus weinig toelichting behoeft. Zij beantwoordt aan dezelfde standaard, ook wat betreft parkeren en bereikbaarheid.

Het zal eveneens mogelijk zijn om op beide locaties een frisse neus te halen op de daartoe voorziene grote terrassen met aanhorigheden.

De ganse dag door zal u kunnen genieten van een zeer uitgebreide en wisselende catering de hele dag door en er zal tegen einde van de namiddag ook een frisse pint worden voorzien, dit op algemeen verzoek vorig jaar.

Wij wensen u alvast een aangename en interessante vakantiestudiedag.

  1. Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

INLEIDING

Op 28 februari 2019 werd het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen eindelijk gestemd in de kamer.

De hervorming heeft heel wat voeten in de aarde gehad, onderging meerdere vertragingsmaneuvers en moeilijkheden, maar ondanks de niet evidente situatie van lopende zaken waarin de regering zich bevindt, werd het ontwerp toch doorgeduwd.

Op zijn minst een huzarenstuk te noemen en de nieuwe wet zal finaal van toepassing zijn en in werking treden op 1 mei 2019.

Bijna alle onderdelen van de wetgeving werden onder de loepe genomen en kenden kleine tot zeer ingrijpende wijzigingen.

In dit seminarie zal u een totaal en gedetailleerd overzicht gegeven worden van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door advocaat Robbie TAS, die als adviseur mee aan de basis lag van de nieuwe wet.

SPREKER

Robbie TAS behaalde diploma’s aan de K.U. Leuven (1990 Kand. Toegepaste Wetenschappen, 1993 Lic. Handelsingenieur, richting financiewezen; 1994 Lic. Rechten; 1994 Aanvullende Studie Fiscaliteit; 2002 Doctor in de Rechten).

Van 1994 tot 2001 was hij assistent vennootschapsrecht bij Prof. Koen Geens in het Jan Ronse Instituut van de K.U. Leuven. In 2002 doctoreerde hij over de instandhouding van het maatschappelijk kapitaal in NV en BVBA.

Van 1997 tot 2003 nam Robbie TAS mee het juridisch secretariaat van de International Commission of Appeal bij Nasdaq Europe waar. Hij zetelde van 2002 tot 2005 in de raad van bestuur van elektriciteitsleverancier Luminus.

Sinds 2004 is hij docent in de “Master na Master Vennootschapsrecht” aan de K.U. Leuven / H.U. Brussel, en sinds 2012 ook in de post-academische opleiding “Estate planning” aan de VUB. Hij is tevens vast medewerker van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap (T.R.V.) en secretaris van VRG-Alumni, de alumnivereniging van de Faculteit Rechtsgeleerdheid Leuven.

Robbie TAS is auteur van tal van bijdragen over vennootschaps- en verenigingsrecht en is een veelgevraagd spreker over deze materies.

UUR

Ontvangst vanaf 08.30 u met mogelijkheid om te ontbijten (inbegrepen in prijs)
Aanvang seminarie 09.00 u
Einde seminarie 12.00 u – mogelijkheid tot vraagstelling

VERZORGING

Gevarieerd ontbijtbuffet 

ACCREDITATIE

Orde van Vlaamse balies: 3 juridische punten

AANWEZIGHEIDSATTEST

Het aanwezigheidsattest wordt na het seminarie overhandigd of per email toegezonden.
Zie ook algemene voorwaarden en reglementen beroepsorganisaties

PRIJS

132 €  exclusief  BTW

79 € indien u met kmo-portefeuille betaalt (zie hieronder daarover meer)

  

  1.     Het Vlaams woninghuurdecreet

INLEIDING

Na het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Ordonnantie 27 juli 2017) en het Waals Gewest (Decreet 15 maart 2018) heeft ook het Vlaamse Gewest het federale woninghuurrecht gewijzigd door het Vlaams Woninghuurdecreet van 9 december 2018.

Men is daarbij niet over één nacht ijs gegaan, welintegendeel duurde het heel wat jaren alvorens dit decreet gefinaliseerd werd. In het decreet is ook de verhuur van studentenkamers opgenomen, waar voorheen slechts één artikel in het B.W. verwees naar de huur van studentenkamers.

Naast het Decreet werden ook twee uitvoeringsbesluiten genomen op 7 december 2018. Deze besluiten hebben voornamelijk betrekking op de huurwaarborglening (als tegenhanger voor het verhogen van de huurwaarborg naar drie maanden), de lijst met kosten en lasten die aan verhuurder/huurder mogen worden aangerekend en de lijst van kleine herstellingen ten laste van de huurder.

Pas in december 2018 werd, na de inhoudelijke opmerkingen van de Raad van State, de finale versie gepubliceerd, die op een aantal punten verschilt van het oorspronkelijk ontwerp. Vooral voor wat betreft de verhuur van studentenkamers werden een aantal zaken gewijzigd.

Het Decreet mét zijn uitvoeringsbesluiten is inmiddels in werking getreden op 1 januari 2019.

SPREKER

Meester Griet Van Durme studeerde in 1992 af als licentiaat in de rechten werd advocate aan de balie in Gent.

Daarnaast bekleedt zij volgende mandaten: lid Woonraad Gent, voorzitter van het Koninklijk Algemeen Eigenaarsverbond VZW, adviesgever VZW Verenigde Eigenaars, secretaris Vlaros VZW (Vlaamse Stichting voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw) en lid Bouwspectrum.

Meester Van Durme is gespecialiseerd in huurzaken, zowel woninghuur als handelshuur en een graag geconsulteerd spreekster op seminaries.

UUR

Ontvangst vanaf 11.45 u
Aanvang seminarie 12.15 u
Einde seminarie 14.15 u – mogelijkheid tot vraagstelling

VERZORGING

“Walking lunch” met diverse lekkernijen!

ACCREDITATIE

Orde van Vlaamse balies: 2 juridische punten

AANWEZIGHEIDSATTEST

Het aanwezigheidsattest wordt na het seminarie overhandigd of per email toegezonden.
Zie ook algemene voorwaarden en reglementen beroepsorganisaties

PRIJS

132 €  exclusief  BTW

79 € indien u met kmo-portefeuille betaalt (zie hieronder daarover meer)

 

  1. Het nieuwe bewijs in burgerlijke en commerciële zaken

INLEIDING

Op 31 oktober 2018 werd het wetsontwerp ‘houdende invoeging van Boek 8 “Bewijs” in het nieuw Burgerlijk Wetboek’ ingediend in de Kamer.

Intussen is het ontwerp goedgekeurd door het parlement en is het nieuwe bewijsrecht dus een feit!

Waar het niet de bedoeling van de wetgever is om tabula rasa te maken met de bestaande regeling, zijn er toch ook wel opmerkelijke wijzigingen in het vooruitzicht gesteld: de uitbreiding van het vrije bewijsstelsel – versoepeling van het gereglementeerd bewijsstelsel – de mogelijkheid de bewijslast te herverdelen – de ‘bewijsstandaard’… om er maar enkele te noemen. Daarnaast wordt de bestaande rechtspraak gecodificeerd.

Best dus dat u van in het begin dit nieuwe bewijsrecht onder de knie heeft. Het beheersen van de materie is immers een essentiële voorwaarde voor een succesvol casemanagement, zo in civiele als in commerciële zaken.

SPREKER

Het nieuwe bewijsrecht zal u overzichtelijk worden toegelicht door Mr. Nic Clijmans, advocaat aan de balie Provincie Antwerpen sinds 1996 en praktijkassistent procesrecht aan de VUB sinds 2001.

UUR

Ontvangst vanaf 14.00 u
Aanvang seminarie 14.30 u
Einde seminarie 17.30 u – mogelijkheid tot vraagstelling

VERZORGING

Gevarieerd broodjes en hapjesbuffet, gebak met koffie, frisdranken, water, thee

ACCREDITATIE

Orde van Vlaamse balies: 3 juridische punten

AANWEZIGHEIDSATTEST

Het aanwezigheidsattest wordt na het seminarie overhandigd of per email toegezonden.
Zie ook algemene voorwaarden en reglementen beroepsorganisaties

PRIJS

132 €  exclusief  BTW

79 € indien u met kmo-portefeuille betaalt (zie hieronder daarover meer) 

  1. Het hervormde appartementsrecht

INLEIDING

Meergezinswoningen vormen in Vlaanderen het snelst groeiend woningtype. Op 15 jaar tijd is het aantal verdubbeld tot bijna 800.000. Naast het feit dat er een binnenstedelijke tendens is om rijwoningen te vervangen door meergezinswoningen is er tevens een grote behoefte aan renovatie van de bestaande gebouwen (waarvan de helft dateert van vóór 1970) om ze in regel te stellen met de hedendaagse normen van veiligheid, energiezuinigheid en comfort.

Waar een sector economisch in beweging is dient ook het wettelijk kader mee te evolueren.

Vastgesteld werd dat het bestaande appartementsrecht, dat nochtans al gemoderniseerd was door de wetten van 1994 en 2010, onvoldoende flexibel is om snel en efficiënt beslissingen te kunnen binnen de organen van de vereniging van mede-eigenaars.

Met de nieuwe appartementswet van 18 juni 2018 werd getracht om het appartementsrecht te herbalanseren en te flexibiliseren.

SPREKER

Frank Burssens is verbonden aan het kantoor EVEREST ADVOCATEN en gastprofessor aan de KU Leuven.

Hij spreekt regelmatig op studiedagen en is auteur van diverse juridische publicaties.

UUR

Ontvangst vanaf 17.30 u met mogelijkheid om te eten (inbegrepen in prijs)
Aanvang seminarie 18.00 u
Einde seminarie 21.00 u – mogelijkheid tot vraagstelling

VERZORGING

Gevarieerd broodjes en hapjesbuffet, gebak met koffie, frisdranken, water, thee. Fris pintje aan de bar!

ACCREDITATIE

Orde van Vlaamse balies: 3 juridische punten

AANWEZIGHEIDSATTEST

Het aanwezigheidsattest wordt na het seminarie overhandigd of per email toegezonden.
Zie ook algemene voorwaarden en reglementen beroepsorganisaties

PRIJS

132 €  exclusief  BTW

79 € indien u met kmo-portefeuille betaalt (zie hieronder daarover meer)

De 4 seminaries zijn voor iedereen toegankelijk en richten zich specifiek tot advocaten.

LOCATIE

Flanders Expo Gent - Seminariehallen

PARKEREN

Er zijn ter plaatse gratis parkeermogelijkheden voorzien voor wagens.

OPMERKING

Wanneer u zich inschrijft voor de 4 seminaries geniet u een korting van 100 €. Er wordt ook een ontbijt en een warme lunch voorzien onder de middag tussen 12 en 13u30 voor wie dat wenst. Deze zijn begrepen in de prijs!

Hieronder vinkt u die seminaries die u wil volgen  en eventuele bijbestellingen aan.

Erkenningsnummer  KMO-portefeuille:  DV.O214984

132 €  exclusief  BTW per seminarie afzonderlijk

79 € indien u met kmo-portefeuille betaalt (zie hieronder daarover meer)

4 seminaries = 100€ korting = 428 € = 11 juridische punten ! (plus BTW)

Betaalt u bovendien met KMO-portefeuille =

4 seminaries = 100€ korting = 256 € = 11 juridische punten ! (plus BTW)

Vergeet niet u te registreren voor de KMO-portefeuille.

U verkrijgt een aanzienlijk financiëel voordeel voor al uw opleidingen, te weten -40% van de netto-prijs.

Het is éénvoudig, éénmalig en wijst zichzelf uit.

Klik hier en volg de stappen.

Information

Location Details

Adres

Lexdura
Franklin Rooseveltlaan 349/B15 
9000 Gent

TEL 09/395.13.03
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Social Sharing

FacebookTwitterDiggDeliciousStumbleuponRedditLinkedin

Inschrijven op onze nieuwsbrief