TEL 09/395.13.03

Inschrijvingen

ANTWERPEN 'Het Vlaams Huurdecreet'

19 Mar, 2019
13:30 -  16:30
The registration period is from 25 Nov, 2018 00:00 to 18 Mar, 2019 23:55

Beschrijving event:

INLEIDING

De nieuwe huurwetgeving, meerbepaald het Vlaams huurdecreet trad in werking op 1 september 2018.

Een aantal elementen van de wet blijven ongewijzigd, maar anderzijds zullen verschillende regels ingrijpend wijzigen.

De wijzigingen betreffen ondermeer de regels inzake het opzeggen van de huurovereenkomst, de registratie ervan, aanpassingen van de regels bij de overeenkomsten gesloten voor onbepaalde of bepaalde duur, enz..

Iedere rechtspracticus, waarvan in het bijzonder de advocaat, dient op de hoogte te zijn van de huurwetgeving nu de hieruit voortvloeiende problematieken frequent het voorwerp uitmaken van een juridische consultatie.

Meester Van Durme zal u allen, als specialist ter zake, leiden door de nieuwe wetgeving zodat u goed voorbereid aan de start van uw volgende consultatie zal verschijnen.


SPREKER

Meester Griet Van Durme studeerde in 1992 af als licentiaat in de rechten werd advocate aan de balie in Gent. Daarnaast bekleedt zij volgende mandaten: lid Raad van de Orde bij de balie te Gent sinds 2009, ondervoorzitter van het Koninklijk Algemeen Eigenaarsverbond VZW, secretaris Vlaros VZW (Vlaamse Stichting voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw)

Daarnaast bekleedt zij volgende mandaten: lid Woonraad Gent, ondervoorzitter van het Koninklijk Algemeen Eigenaarsverbond VZW, adviesgever VZW Verenigde Eigenaars, secretaris Vlaros VZW (Vlaamse Stichting voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw)  

Meester Van Durme is gespecialiseerd in huurzaken, zowel woninghuur als handelshuur en een graag geconsulteerd spreekster op seminaries.

LOCATIE

Van der Valk Antwerpen

UUR

Ontvangst vanaf 12.45 u met mogelijkheid om te lunchen (inbegrepen in prijs)
Aanvang seminarie 13.30 u
Einde seminarie 16.30 u – mogelijkheid tot vraagstelling

VERZORGING

Gevarieerd broodjes en hapjesbuffet, gebak met koffie, frisdranken, water, thee

ACCREDITATIE

Orde van Vlaamse balies: aangevraagd voor 3 juridische punten
IAB: aangevraagd 3 uren
BIBF: aangevraagd 3 uren
BIV: aangevraagd 3 urenAANWEZIGHEIDSATTEST

Het aanwezigheidsattest wordt na het seminarie overhandigd of per email toegezonden.
Zie ook algemene voorwaarden en reglementen beroepsorganisaties

PRIJS

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O214984

185 €
inclusief BTW

92 € plus BTW indien u met de KMO portefeuille betaalt ! Zie hieronder !.  

Vergeet niet u te registreren voor de KMO-portefeuille.

U verkrijgt een aanzienlijk financiëel voordeel voor al uw opleidingen, te weten -40% van de netto-prijs.

Het is éénvoudig, éénmalig en wijst zichzelf uit.

Klik hier en volg de stappen.

Information

Location Details

Adres

Lexdura
Franklin Rooseveltlaan 349/B15 
9000 Gent

TEL 09/395.13.03
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Social Sharing

FacebookTwitterDiggDeliciousStumbleuponRedditLinkedin

Inschrijven op onze nieuwsbrief