TEL 09/395.13.03

Inschrijvingen

ANTWERPEN 'Het Nieuwe Appartementsrecht Anno 2019'

15 Feb, 2019
13:30 -  17:30
The registration period is from 12 Nov, 2018 00:00 to 14 Feb, 2019 23:55

Beschrijving event:

INLEIDING

Meergezinswoningen vormen in Vlaanderen het snelst groeiend woningtype. Op 15 jaar tijd is het aantal verdubbeld tot bijna 800.000. Naast het feit dat er een binnenstedelijke tendens is om rijwoningen te vervangen door meergezinswoningen is er tevens een grote behoefte aan renovatie van de bestaande gebouwen (waarvan de helft dateert van vóór 1970) om ze in regel te stellen met de hedendaagse normen van veiligheid, energiezuinigheid en comfort.

Waar een sector economisch in beweging is dient ook het wettelijk kader mee te evolueren.

Vastgesteld werd dat het bestaande appartementsrecht, dat nochtans al gemoderniseerd was door de wetten van 1994 en 2010, onvoldoende flexibel is om snel en efficiënt beslissingen te kunnen binnen de organen van de vereniging van mede-eigenaars.

Met de nieuwe appartementswet van 18 juni 2018 werd getracht om het appartementsrecht te herbalanseren en de flexibiliseren.

SPREKER

Frank Burssens is verbonden aan het kantoor EVEREST ADVOCATEN en gastprofessor aan de KU Leuven.

Hij spreekt regelmatig op studiedagen en is auteur van diverse juridische publicaties.

PROGRAMMA

Deel I: Juridische aspecten van het appartementsrecht

-      Historiek en evolutie naar de nieuwe regels

-      Private kavels en gemeenschappelijke delen van het gebouw

-      Aandelen in de gemene delen en bepaling van de bijdrage in de lasten – invoering van de regel “de betaler beslist”

-      Organen van de vereniging, werking en bevoegdheden

Deel II: De renovatie van appartementsgebouwen

-      Initiatief en beslissing

-      Misbruik van minderheid – actiemogelijkheden

-      Misbruik van meerderheid - actiemogelijkheden

-      Patsituatie: voorlopig bewindvoerder

-      Financiering van renovatiewerken – bijdragen – verplichte aanleg van reservekapitaal

-      De rechten en plichten van de huurders van private kavels

Deel III: Sloop en wederopbouw

-      Geen unanimiteit meer vereist

-      Recht op afstand van kavel - vergoeding

LOCATIE

Blue Point Antwerpen
Filip Williotstraat 9
2600 Berchem

UUR

Ontvangst vanaf 12.45 u met mogelijkheid om te lunchen (inbegrepen in prijs)
Aanvang seminarie 13.30 u
Einde seminarie 16.30 u – mogelijkheid tot vraagstelling

VERZORGING

Gevarieerd broodjes en hapjesbuffet, gebak met koffie, frisdranken, water, thee

ACCREDITATIE

Orde van Vlaamse balies: aangevraagd voor 4 juridische punten

IAB: aangevraagd 4 uren
BIBF: aangevraagd 4 uren
BIV: aangevraagd 4 urenAANWEZIGHEIDSATTEST

Het aanwezigheidsattest wordt na het seminarie overhandigd of per email toegezonden.
Zie ook algemene voorwaarden en reglementen beroepsorganisaties

PRIJS

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O214984

185
€ inclusief BTW

92 € plus BTW indien u met de KMO portefeuille betaalt ! Zie hieronder !.  

Vergeet niet u te registreren voor de KMO-portefeuille.

U verkrijgt een aanzienlijk financiëel voordeel voor al uw opleidingen, te weten -40% van de netto-prijs.

Het is éénvoudig, éénmalig en wijst zichzelf uit.

Klik hier en volg de stappen

Information

Location Details

Adres

Lexdura
Franklin Rooseveltlaan 349/B15 
9000 Gent

TEL 09/395.13.03
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Social Sharing

FacebookTwitterDiggDeliciousStumbleuponRedditLinkedin

Inschrijven op onze nieuwsbrief