TEL 09/395.13.03

Inschrijvingen

GENT Vakantiestudiedag 30 Augustus 2018

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij ook in 2018 op het einde van het gerechtelijk verlof en meerbepaald op 30 augustus onze jaarlijkse “vakantiestudiedag”.

Zoals u weet hebt u dan de mogelijkheid om tegen erg gunstige voorwaarden gedurende een ganse dag 4 seminaries te volgen en dit in een aangename en rustige sfeer.

HET SEMINARIE ‘DE NIEUWE HUURWET’ IS VOLZET !!

Inschrijvingen voor een ganse dag zijn volzet! U kan wel nog inschrijven voor de onderstaande 3 seminaries.

30 Aug, 2018
09:00 -  21:00
The registration period is from 18 Apr, 2018 00:00 to 29 Aug, 2018 23:55

Beschrijving event:

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij ook in 2018 op het einde van het gerechtelijk verlof en meerbepaald op 30 augustus onze jaarlijkse “vakantiestudiedag”.

Zoals u weet hebt u dan de mogelijkheid om tegen erg gunstige voorwaarden gedurende een ganse dag 4 seminaries te volgen en dit in een aangename en rustige sfeer.

Als locatie hebben we dit jaar gekozen voor in het seminariecentrum Woestyne te Aalter. Dit domein is zeer mooi en rustig gelegen en zal u bij mooi weer ook de mogelijkheid bieden om tussen twee seminaries door even van de omgeving te genieten.

Bij het reserveren kan u ook één of meerdere seminaries afzonderlijk volgen in plaats van de hele dag. U kan dit doen door onderaan deze pagina bij uw reservering uw keuze aan te vinken.

De vier onderwerpen dit jaar zijn opnieuw weloverwogen gekozen en sluiten aan bij de recente ontwikkelingen in het recht.

Wij wensen u alvast een aangename en interessante vakantiestudiedag.

 

             1.  Het nieuwe huurrecht

 

INLEIDING

De nieuwe huurwetgeving kom er aan! Het ontwerp zat al een tijdje in de pijplijn maar heeft nu vorm gekregen en de inwerkingtreding is voorzien voor 1 september 2018.

Een aantal elementen van de wet blijven ongewijzigd, maar anderzijds zullen verschillende regels ingrijpend wijzigen.

De wijzigingen betreffen ondermeer de regels inzake het opzeggen van de huurovereenkomst, de registratie ervan, aanpassingen van de regels bij de overeenkomsten gesloten voor onbepaalde of bepaalde duur, enz..

Iedere rechtspracticus, waarvan in het bijzonder de advocaat, dient op de hoogte te zijn van de huurwetgeving nu de hieruit voortvloeiende problematieken frequent het voorwerp uitmaken van een juridische consultatie.

Meester Van Durme zal u allen, als specialist ter zake, leiden door de nieuwe wetgeving zodat u goed voorbereid aan de start van uw volgende consultatie zal verschijnen.

SPREKER

Meester Griet Van Durme studeerde in 1992 af als licentiaat in de rechten werd advocate aan de balie in Gent. Daarnaast bekleedt zij volgende mandaten: lid Raad van de Orde bij de balie te Gent sinds 2009, ondervoorzitter van het Koninklijk Algemeen Eigenaarsverbond VZW, secretaris Vlaros VZW (Vlaamse Stichting voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw)

Meester Van Durme is gespecialiseerd in huurzaken, zowel woninghuur als handelshuur en een graag geconsulteerd spreekster op seminaries.

UUR

Ontvangst vanaf 08.30 u met mogelijkheid om te ontbijten (inbegrepen in prijs)
Aanvang seminarie 09.00 u
Einde seminarie 12.00 u – mogelijkheid tot vraagstelling

VERZORGING

Gevarieerd ontbijtbuffet 

ACCREDITATIE

Orde van Vlaamse balies: 3 juridische punten

AANWEZIGHEIDSATTEST

Het aanwezigheidsattest wordt na het seminarie overhandigd of per email toegezonden.
Zie ook algemene voorwaarden en reglementen beroepsorganisaties

PRIJS

132 €  exclusief  BTW

79 € indien u met kmo-portefeuille betaalt (zie hieronder daarover meer)

  

        2. De GDPR: het privacy-recht in een strakker jasje

Op 25.2018 treedt de ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR) definitief in werking. Naast de bevestiging en verduidelijking van een aantal bestaande principes inzake persoonsgegevensverwerking, bevat de GDPR een aantal belangrijke vernieuwingen die erop gericht zijn een meer effectieve en krachtdadige regelgeving tot stand te brengen.

Alleszins zullen bedrijven gehouden zijn om in de toekomst nog meer aandacht aan deze materie te besteden. Voor ondernemingen die nog niet begonnen zijn aan de implementatie van de GDPR in hun bedrijfsproces, begint de tijd nu echt te dringen.

Tijdens het seminarie zal een helder en gestructureerd overzicht worden gegeven van de bestaande principes inzake gegevensbescherming. Daarnaast zal ook in detail worden ingezoomd op de vernieuwingen die de GDPR met zich meebrengt en de bijkomende verplichtingen en aandachtspunten waarmee ondernemingen vanaf medio volgend jaar rekening dienen te houden.

Vanuit een praktijkgerichte aanpak zal dieper worden ingegaan op het traject dat ondernemingen dienen te volgen om ervoor te zorgen dat hun persoonsgegevensverwerking volledig in lijn is met de GDPR-regels.


SPREKERS

Mr. Jochen Schraeyen is gespecialiseerd in het commercieel recht, het vennootschapsrecht, het contractenrecht en het intellectuele eigendomsrecht.

Hij is licentiaat in de rechten (K.U. Leuven, 2000) en behaalde in 2002 een bijkomende LL.M (Master of Laws) aan de Universiteit van Oxford (Magister Juris in European and Comparative Law). Tevens was hij diverse jaren als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de KU Leuven.

Tevens is hij auteur van diverse juridische publicaties waaronder het handboek ‘Algemene Voorwaarden’ (Larcier, 2012). Hij is een regelmatig spreker op studiedagen en seminaries inzake vennootschapsrecht, intellectuele eigendomsrechten en algemene voorwaarden.

Mr. Karolien Van Wanghe (senior medewerker INTEGRA advocaten)

UUR

Ontvangst vanaf 11.45 u
Aanvang seminarie 12.15 u
Einde seminarie 14.15 u – mogelijkheid tot vraagstelling

VERZORGING

“Walking lunch” met diverse lekkernijen!

ACCREDITATIE

Orde van Vlaamse balies: 2 juridische punten

AANWEZIGHEIDSATTEST

Het aanwezigheidsattest wordt na het seminarie overhandigd of per email toegezonden.
Zie ook algemene voorwaarden en reglementen beroepsorganisaties

PRIJS

132 €  exclusief  BTW

79 € indien u met kmo-portefeuille betaalt (zie hieronder daarover meer)

 

                3.       Het nieuwe wetboek van vennootschappen

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen is een feit.

Spreker professor Robbie Tas ligt als adviseur mee aan de basis van het opstellen van het nieuwe wetboek en zal éénieder dan ook perfect kunnen wegwijs maken in deze nieuwe materie.

In het huidige seminarie zal de ganse hervorming van A tot Z worden toegelicht.

Het hoeft verder geen betoog dat dit een voor de rechtspracticus uitermate interessant colloqium zal zijn.

U kan uiteraard uw vragen komen stellen.

SPREKERS

Prof. Robbie Tas, docent Manama Vennootschapsrecht KU Leuven, advocaat-vennoot intui (Brussel-Leuven)

Mr. Anneleen Steeno - advocaat-vennoot intui (Leuven)

UUR

Ontvangst vanaf 14.00 u
Aanvang seminarie 14.30 u
Einde seminarie 17.30 u – mogelijkheid tot vraagstelling

VERZORGING

Gevarieerd broodjes en hapjesbuffet, gebak met koffie, frisdranken, water, thee

ACCREDITATIE

Orde van Vlaamse balies: 3 juridische punten

AANWEZIGHEIDSATTEST

Het aanwezigheidsattest wordt na het seminarie overhandigd of per email toegezonden.
Zie ook algemene voorwaarden en reglementen beroepsorganisaties

PRIJS

132 €  exclusief  BTW

79 € indien u met kmo-portefeuille betaalt (zie hieronder daarover meer) 

 

            4.          De vereffening-verdeling in het nieuwe huwelijksvermogensrecht

Naar aanleiding van de op til zijnde nieuwe wet die de wijziging van het huwelijksvermogensrecht behelst, organiseren we een klassiek seminarie “vereffening-verdeling” zoals we er in het verleden reeds enkele hebben gegeven.

De nieuwigheden worden besproken maar u zal vooral aan de hand van praktische voorbeelden opnieuw wegwijs gemaakt worden in de vereffening-verdeling van een huwgemeenschap.

De uiteenzetting biedt vanuit een theoretische benadering van de meest recente rechtspraak, rechtsleer en wetgeving, maar ook vanuit de praktijk, een aantal mogelijkheden die elke rechtspracticus kan gebruiken voor de oplossing van een casus.

U kan ook zelf uw vragen komen stellen.

SPREKERS

De uiteenzetting wordt verzorgd door het advocatenkantoor TEMMERY met als sprekers Jan Droogne en Maaike Tremmery.

UUR

Ontvangst vanaf 17.30 u met mogelijkheid om te eten (inbegrepen in prijs)
Aanvang seminarie 18.00 u
Einde seminarie 21.00 u – mogelijkheid tot vraagstelling

VERZORGING

Gevarieerd broodjes en hapjesbuffet, gebak met koffie, frisdranken, water, thee

ACCREDITATIE

Orde van Vlaamse balies: 3 juridische punten

AANWEZIGHEIDSATTEST

Het aanwezigheidsattest wordt na het seminarie overhandigd of per email toegezonden.
Zie ook algemene voorwaarden en reglementen beroepsorganisaties

PRIJS

132 €  exclusief  BTW

79 € indien u met kmo-portefeuille betaalt (zie hieronder daarover meer)

De 4 seminaries zijn voor iedereen toegankelijk en richten zich specifiek tot advocaten.

LOCATIE

Woestyne
Watermolenstraat 2
9880 Aalter

OPGELET GPS!!!   De gps in uw wagen dient u in te stellen op ‘Urselweg 33’ in plaats van ‘Watermolenstraat 2’

PARKEREN

Er zijn ter plaatse gratis parkeermogelijkheden voorzien voor 150 wagens.

OPMERKING

Wanneer u zich inschrijft voor de 4 seminaries geniet u een korting van 100 €. Er wordt ook een ontbijt en een warme lunch voorzien onder de middag tussen 12 en 13u30 voor wie dat wenst. Deze zijn begrepen in de prijs!

Hieronder vinkt u die seminaries die u wil volgen  en eventuele bijbestellingen aan.

Erkenningsnummer  KMO-portefeuille:  DV.O214984

132 €  exclusief  BTW per seminarie afzonderlijk

79 € indien u met kmo-portefeuille betaalt (zie hieronder daarover meer)

4 seminaries = 100€ korting = 428 € = 11 juridische punten ! (plus BTW)

Betaalt u bovendien met KMO-portefeuille =

4 seminaries = 100€ korting = 256 € = 11 juridische punten ! (plus BTW)

Vergeet niet u te registreren voor de KMO-portefeuille.

U verkrijgt een aanzienlijk financiëel voordeel voor al uw opleidingen, te weten -40% van de netto-prijs.

Het is éénvoudig, éénmalig en wijst zichzelf uit.

Klik hier en volg de stappen.

Information

Location Details

Adres

Lexdura
Franklin Rooseveltlaan 349/B15 
9000 Gent

TEL 09/395.13.03
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Social Sharing

FacebookTwitterDiggDeliciousStumbleuponRedditLinkedin

Inschrijven op onze nieuwsbrief