TEL 09/395.13.03

Inschrijvingen

GENT 'Het Nieuwe Insolventierecht'

De wet van 11 augustus 2017  die de Faillissementswet en de WCO als Boek XX in het Wetboek van economisch recht (WER) integreert is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het gaat daarbij zeker niet om een loutere coördinatie van de bestaande wetteksten. De wet voorziet immers heel wat inhoudelijke wijzigingen van het bestaande insolventierecht, waarvan er een aantal zeer ingrijpend zijn.

21 Jun, 2018
13:30 -  17:30
The registration period is from 17 Apr, 2018 00:00 to 20 Jun, 2018 23:59

Beschrijving event:

INLEIDING

De wet van 11 augustus 2017  die de Faillissementswet en de WCO als Boek XX in het Wetboek van economisch recht (WER) integreert is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het gaat daarbij zeker niet om een loutere coördinatie van de bestaande wetteksten. De nieuwe wet voorziet immers heel wat inhoudelijke wijzigingen van het bestaande insolventierecht, waarvan er een aantal zeer ingrijpend zijn.

De voorziene uitbreiding van het personeel toepassingsgebied van het insolventierecht tot alle “ondernemers” – ongeacht of ze handelaar zijn of niet – is hiervan wellicht de meest treffende illustratie.

Na de inwerkingtreding van deze nieuwe wetgeving zullen bijvoorbeeld ook vrije beroepers en VZW’s voortaan failliet kunnen verklaard worden.

SPREKERS

Mr. Dominique De Marez is advocaat aan de balie te Kortrijk (Eubelius). Hij is tevens gastdocent aan de KU Leuven, campus Brussel. Dominique treedt vaak op als advocaat in het raam van insolventieprocedures en geeft regelmatig seminaries over het insolventierecht en andere thema’s in verband met ondernemingen in moeilijkheden.

PROGRAMMA

Tijdens dit seminarie wordt er u een praktisch overzicht geboden van alle belangrijke wijzigingen die in de wet voorzien zijn, zoals bijvoorbeeld:

-       Het nieuwe toepassingsgebied ratione personae van het insolventierecht

-       De wijzigingen van de faillissementswetgeving

-       Nieuwe regels voor de WCO-procedure

-       Nieuwe regels inzake bestuurdersaansprakelijkheid

-       Enz.  

LOCATIE

Oude Abdij Drongen
Drongenplein 27
9031 Drongen

UUR

Ontvangst vanaf 12.45 u met mogelijkheid om te lunchen (inbegrepen in prijs)
Aanvang seminarie 13.30 u
Einde seminarie 17.30 u – mogelijkheid tot vraagstelling

VERZORGING

Gevarieerd broodjes , gebak met koffie, frisdranken, water, thee

ACCREDITATIE

Orde van Vlaamse balies: aangevraagd voor 4 juridische punten

AANWEZIGHEIDSATTEST

Het aanwezigheidsattest wordt na het seminarie overhandigd of per email toegezonden.
Zie ook algemene voorwaarden en reglementen beroepsorganisaties

PRIJS

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O214984

185
€ inclusief BTW

92 € plus BTW indien u met de KMO portefeuille betaalt ! Zie hieronder !.  

Vergeet niet u te registreren voor de KMO-portefeuille.

U verkrijgt een aanzienlijk financiëel voordeel voor al uw opleidingen, te weten -40% van de netto-prijs.

Het is éénvoudig, éénmalig en wijst zichzelf uit.

Klik hier en volg de stappen.

Information

Location Details

Adres

Lexdura
Franklin Rooseveltlaan 349/B15 
9000 Gent

TEL 09/395.13.03
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Social Sharing

FacebookTwitterDiggDeliciousStumbleuponRedditLinkedin

Inschrijven op onze nieuwsbrief