TEL 09/395.13.03

Inschrijvingen

GENT Rechtspraak Volgens De Nieuwe Indicatieve Tabel

De nieuwe Indicatieve Tabel -versie 2016- is bepalend voor de rechtspraak. Het overgrote deel van de beslissing inzake de vergoeding van lichamelijke schade is er immers op gebaseerd.

Met u willen we stilstaan bij hetgeen de komende 4 jaar de leidraad is van de letselschaderegeling in gemeen recht en waarvan de inhoud toonaangevend is voor iedere rechtspracticus die regelmatig dossiers inzake lichamelijk

17 Apr, 2018
13:30 -  17:30
The registration period is from 04 Feb, 2018 00:00 to 16 Apr, 2018 23:59

Beschrijving event:

INLEIDING

De nieuwe Indicatieve Tabel -versie 2016- is bepalend voor de rechtspraak. Het overgrote deel van de beslissing inzake de vergoeding van lichamelijke schade is er immers op gebaseerd

Met u willen we stilstaan bij hetgeen de komende 4 jaar de leidraad is van de letselschaderegeling in gemeen recht en waarvan de inhoud toonaangevend is voor iedere rechtspracticus die regelmatig dossiers inzake lichamelijk schade behandelt.

Tegelijkertijd toetsen we de (nieuwe) principes aan hetgeen de rechtbanken  op dit ogenblik de facto toekennen…of afwijzen.

Al deze principes zullen u worden toegelicht door twee zeer ervaren sprekers die deze materie dagdagelijks toepassen.

U ontvangt tevens het het "Repertorium van rechtspraak", laatste versie zoals uitgegeven door uitgeverij LARCIER

SPREKERS

Michel SOMMERIJNS is jurist van opleiding en sedert meer dan 30 jaar actief in de verzekeringsbranche als specialist -schaderegelaar lichamelijke schade.

 Tot 2005 gaf hij via Focus (Vlezenbeek) een verzameling rechtspraak uit in losbladige uitgave ('de gemeenrechtelijke vergoeding van het lichamelijk letsel in cijfers').

 Ondertussen geeft hij een 'repertorium van rechtspraak lichamelijke schade' uit bij uitgeverij Larcier. (2007-2010 en ook 2010-2012)

Paul WINTERS is na enkele jaren balie-ervaring sinds 1989 in de verzekeringssector actief, eerst binnen Zware Letselschade later binnen Rechtsbijstand. Momenteel is hij Senior Consultant bij de rechtsbijstandverzekeraar Arces.

LOCATIE

Oude Abdij Drongen
Drongenplein 26

9031 Drongen 

Ingang poort  rechtover belfiusbank 

UUR

Ontvangst vanaf 12.45 u
Aanvang seminarie 13.30 u
Einde seminarie 17.30 u – mogelijkheid tot vraagstelling

VERZORGING

broodjes, gebak met koffie, frisdranken, water, thee dat u zal kunnen nuttigen tijdens het seminarie zelf.

ACCREDITATIE

Orde van Vlaamse balies: aangevraagd voor 4 juridische punten

AANWEZIGHEIDSATTEST

Het aanwezigheidsattest wordt na het seminarie overhandigd of per email toegezonden.
Zie ook algemene voorwaarden en reglementen beroepsorganisaties

PRIJS

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O214984

220
€ inclusief BTW, documentatie en diner.  

109 € plus BTW indien u met de KMO portefeuille betaalt ! Zie hieronder !  

Vergeet niet u te registreren voor de KMO-portefeuille.

U verkrijgt een aanzienlijk financiëel voordeel voor al uw opleidingen, te weten -40% van de netto-prijs.

Het is éénvoudig, éénmalig en wijst zichzelf uit.

Klik hier en volg de stappen.

Information

Location Details

Adres

Lexdura
Franklin Rooseveltlaan 349/B15 
9000 Gent

TEL 09/395.13.03
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Social Sharing

FacebookTwitterDiggDeliciousStumbleuponRedditLinkedin

Inschrijven op onze nieuwsbrief