TEL 09/395.13.03

Inschrijvingen

ANTWERPEN 'Algemene Voorwaarden In Het Rechtsverkeer'

Algemene voorwaarden spelen een belangrijke rol in het (internationale) handelsverkeer. Het gebruik van algemene voorwaarden laat een onderneming toe om snel en kostenefficiënt te contracteren en ook om haar eigen contractuele positie te versterken. Het opstellen van sluitende en juridisch afdwingbare algemene voorwaarden is evenwel geen sinecure.

24 Apr, 2018
13:30 -  17:30
The registration period is from 18 Jan, 2018 00:00 to 23 Apr, 2018 23:55

Beschrijving event:

INLEIDING

Algemene voorwaarden spelen een belangrijke rol in het (internationale) handelsverkeer. Het gebruik van algemene voorwaarden laat een onderneming toe om snel en kostenefficiënt te contracteren en ook om haar eigen contractuele positie te versterken. Het opstellen van sluitende en juridisch afdwingbare algemene voorwaarden is evenwel geen sinecure.

Er gelden immers vaak sterk afwijkende regels naargelang het doelpubliek ten aanzien van wie de algemene voorwaarden worden aangewend.

Tijdens deze studienamiddag wordt een overzicht gegeven van de meest courante clausules en aandachtspunten inzake algemene voorwaarden. In de uiteenzetting (aangepast aan het Wetboek Economisch Recht) wordt bijzondere aandacht geschonken aan de afwijkingen die gelden in een B2B- en B2C-context en wordt rekening gehouden met recente juridische evoluties.

SPREKER

Mr. Jochen Schraeyen is gespecialiseerd in het commercieel recht, het vennootschapsrecht, het contractenrecht en het intellectuele eigendomsrecht.

Hij is licentiaat in de rechten (K.U. Leuven, 2000) en behaalde in 2002 een bijkomende LL.M (Master of Laws) aan de Universiteit van Oxford (Magister Juris in European and Comparative Law). Tevens was hij diverse jaren als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de KU Leuven.

Tevens is hij auteur van diverse juridische publicaties waaronder het handboek ‘Algemene Voorwaarden’ (Larcier, 2012). Hij is een regelmatig spreker op studiedagen en seminaries inzake vennootschapsrecht, intellectuele eigendomsrechten en algemene voorwaarden.

PROGRAMMA

Onder meer de volgende items worden behandeld (niet-beperkende opsomming):

- hoe zorgt u ervoor dat uw algemene voorwaarden en niet die van uw klant gelden?

- wat met een eenzijdige wijziging van algemene voorwaarden?

- wat zeggen uw algemene voorwaarden over de levering en hoe gebruikt u Incoterms?

- hoe stemt u overdracht van eigendom en overdracht van risico op elkaar af?

- welke clausules helpen u bij de invordering van niet-betaalde facturen?

- binnen welke grenzen kan u uw aansprakelijkheid beperken?

- welke bijzondere aandachtspunten gelden bij verkoop aan consumenten (B2C)?

….

LOCATIE

Elzenveld
Lange Gasthuisstraat 45
2000 Antwerpen

UUR

Ontvangst vanaf 12.45 u met mogelijkheid om te lunchen (inbegrepen in prijs)
Aanvang seminarie 13.30 u
Einde seminarie 17.30 u – mogelijkheid tot vraagstelling

VERZORGING

Gevarieerd broodjes en hapjesbuffet, gebak met koffie, frisdranken, water, thee

ACCREDITATIE

Orde van Vlaamse balies: aangevraagd voor 4 juridische punten

AANWEZIGHEIDSATTEST

Het aanwezigheidsattest wordt na het seminarie overhandigd of per email toegezonden.
Zie ook algemene voorwaarden en reglementen beroepsorganisaties

PRIJS

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O214984

185
€ inclusief BTW

92 € plus BTW indien u met de KMO portefeuille betaalt ! Zie hieronder !.  

Vergeet niet u te registreren voor de KMO-portefeuille.

U verkrijgt een aanzienlijk financiëel voordeel voor al uw opleidingen, te weten -40% van de netto-prijs.

Het is éénvoudig, éénmalig en wijst zichzelf uit.

Klik hier en volg de stappen.

Information

Location Details

Adres

Lexdura
Franklin Rooseveltlaan 349/B15 
9000 Gent

TEL 09/395.13.03
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Social Sharing

FacebookTwitterDiggDeliciousStumbleuponRedditLinkedin

Inschrijven op onze nieuwsbrief