TEL 09/395.13.03

Inschrijvingen

GENT De Hervorming Van Het Erfrecht

 • GRONDIGE BESPREKING WET HERVORMING ERFRECHT
  • Algemene doelstellingen hervorming
  • Wijziging regels aangaande de reserve/inkorting
   • Vast breukdeel van 50%
   • Afschaffing reserve ascendenten
01 Mar, 2018
13:30 -  17:30
The registration period is from 21 Dec, 2017 00:00 to 28 Feb, 2018 23:59

Beschrijving event:

PROGRAMMA

 • GRONDIGE BESPREKING WET HERVORMING ERFRECHT
  • Algemene doelstellingen hervorming
  • Wijziging regels aangaande de reserve/inkorting
   • Vast breukdeel van 50%
   • Afschaffing reserve ascendenten
   • Positie langstlevende echtgenoot
   • Toerekening reserve langstlevende echtgenoot
   • Inkorting in waarde, tijdstip, indexatie
 • Wijziging regels aangaande inbreng
  • Inbreng in waarde, tijdstip, indexatie
  • Vermoeden op voorschot van erfenis, met vrijstelling van inbreng
  • Positie langstlevende echtgenoot
 • Mogelijkheid tot het sluiten van punctuele erfovereenkomsten
  • Wijziging clausule Valkeniers, art. 918 BW, …
 • Mogelijkheid tot het sluiten van een globale erfovereenkomst
  • Voorwaarden, formaliteiten, …
 • Gewijzigde verjaringstermijnen inzake de vordering tot inkorting en inzake de omzetting van vruchtgebruik
 • Overgangsregels / inwerkingtreding

 

 • IN VERGELIJKING MET DE HUIDIGE REGELGEVING VAN HET ERFRECHT

 

 • PRAKTISCHE TOEPASSING WET HERVORMING ERFRECHT: TOELICHTING ENKELE PLANNINGSTECHNIEKEN IN HET LICHT VAN DE HERVORMING VAN HET ERFRECHT

SPREKERS

Beide sprekers zijn als advocaat verbonden aan het kantoor Deknudt Nelis Advocaten.

Guillaume Deknudt is reeds een vijftiental jaar actief in de vermogensplanning en in de begeleiding van familiale betwistingen. Daarnaast was Guillaume tien jaar lang auteur van het overzicht rechtspraak schenkingsrecht, erfrecht en testamenten in de bekende reeds Patrimonium en auteur van talrijke bijdrages in de vakliteratuur en een veelgevraagd gastspreker.

Evy Dhaene legt zich in de praktijk toe op onder meer advisering en procedures omtrent familierecht, familiaal vermogensrecht en vermogensplanning. Zij heeft een bijzondere interesse voor onder meer de vereffening-verdeling van nalatenschappen.

Beide sprekers zijn als advocaat verbonden aan het kantoor Deknudt Nelis Advocaten.

LOCATIE

Oude Abdij Drongen
Drongenplein 27-29
9031 Drongen

UUR

Ontvangst vanaf 12.45 u met mogelijkheid om te eten (inbegrepen in prijs)
Aanvang seminarie 13.30 u
Einde seminarie 17.30 u – mogelijkheid tot vraagstelling

VERZORGING

Gevarieerd broodjes , gebak met koffie, frisdranken, water, thee

ACCREDITATIE

Orde van Vlaamse balies: aangevraagd voor 4 juridische punten

AANWEZIGHEIDSATTEST

Het aanwezigheidsattest wordt na het seminarie overhandigd of per email toegezonden.
Zie ook algemene voorwaarden en reglementen beroepsorganisaties

PRIJS

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O214984

185
€ inclusief BTW

92 € plus BTW indien u met de KMO portefeuille betaalt ! Zie hieronder !

Vergeet niet u te registreren voor de KMO-portefeuille.

U verkrijgt een aanzienlijk financiëel voordeel voor al uw opleidingen, te weten -60% van de netto-prijs.

Het is éénvoudig, éénmalig en wijst zichzelf uit.

Klik hier en volg de stappen.

Information

Location Details

Adres

Lexdura
Franklin Rooseveltlaan 349/B15 
9000 Gent

TEL 09/395.13.03
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Social Sharing

FacebookTwitterDiggDeliciousStumbleuponRedditLinkedin

Inschrijven op onze nieuwsbrief