TEL 09/395.13.03

Inschrijvingen

GENT 'Naar Een Nieuw Relatievermogensrecht'

De minister van justitie geeft aan dat hij naar een nieuw relatievermogensrecht wil gaan.

Er was eerder een wetsontwerp dat gesteund was op een studie van H. CASMAN. Vandaag wordt gedacht aan een hervormde regeling van het wettelijk stelsel. De samenwonenden en vooral de feitelijk samenwonenden zouden een grotere bescherming krijgen vanuit het idee van een grotere solidariteit tussen partners

15 Jun, 2017
13:30 -  17:30
The registration period is from 18 Apr, 2017 00:00 to 14 Jun, 2017 23:59

Beschrijving event:

INLEIDING

De minister van justitie geeft aan dat hij naar een nieuw relatievermogensrecht wil gaan.

Er was eerder een wetsontwerp dat gesteund was op een studie van H. CASMAN. Vandaag wordt gedacht aan een hervormde regeling van het wettelijk stelsel. De samenwonenden en vooral de feitelijk samenwonenden zouden een grotere bescherming krijgen vanuit het idee van een grotere solidariteit tussen partners.

Hoe zit het vandaag met die solidariteit ?

De mogelijke wetgevende vernieuwingen worden besproken vanuit een analyse vanuit de huidige rechtspraak en rechtsleer.

Correcties werden in recente cassatierechtspraak aangebracht in de vergoedingsrekeningen in een wettelijk stelsel ( o.a. Cass. 5 september 2013 en 30 januari 2014 ).   Ook in het kader van een stelsel van scheiding van goederen werden correcties aangebracht in de begroting van de vermogensverschuivingen ( o.a. Cass. 27 september 2012 ). Hoe zit het nu trouwens met die vermogensverschuiving zonder oorzaak tussen samenwoners en de lasten van het samenleven ( o.a. Hof Gent 5 maart 2015 en Antwerpen 20 mei 2015 en 15 maart 2016 ) ? De vergelijking wordt gemaakt met de gehuwden onder het stelsel van een scheiding van goederen.

Het idee dat samenlevenden ook wanneer zij niet gehuwd zijn taken en lasten delen en dat de vermogensverschuivingen die daardoor veroorzaakt worden een oplossing verdienen wint veld.

Wat is de weerslag van dit alles op de zin om te huwen ?

Alleen tussen gehuwden bestaat te verplichting om mekaar desgevallend ook na de beëindiging van het samenleven te onderhouden. Hoe zit het met de begroting van die onderhoudsbijdrage en de interpretatie van de behoeftigheid na echtscheiding.  

Moet die ruim of eng geïnterpreteerd worden in het licht van de recente cassatierechtspraak ( o.a. Cass. 6 maart 2014 ) ? En hoe zit het met die economische terugval en de impact van de vereffening en verdeling van hun huwelijksvermogen.   Is de onderhoudsplicht niet de ultieme uiting van de solidariteit die ook in een vereffening en verdeling de leidraad kan zijn ?

De uiteenzetting biedt vanuit een theoretische benadering van de meest recente rechtspraak, rechtsleer en wetgeving, maar ook vanuit de praktijk, een vergelijkende studie die verassende verbanden legt, die elke rechtspracticus kan gebruiken voor de oplossing van op zich onrechtvaardige lijkende situaties.


SPREKERS

De uiteenzetting wordt verzorgd door het advocatenkantoor TEMMERY met als sprekers Jacques Tremmery, Jan Droogne en Maaike Tremmery.

LOCATIE

Oude Abdij Drongen
Drongenplein 27/28
9031 Drongen

UUR

Ontvangst vanaf 12.30 u met mogelijkheid om te lunchen (inbegrepen in prijs)
Aanvang seminarie 13.30 u
Einde seminarie 17.30 u – mogelijkheid tot vraagstelling

VERZORGING

Gevarieerd broodjes en hapjesbuffet, gebak met koffie, frisdranken, water, thee

ACCREDITATIE

Orde van Vlaamse balies: aangevraagd voor 4 juridische punten

AANWEZIGHEIDSATTEST

Het aanwezigheidsattest wordt na het seminarie overhandigd of per email toegezonden.
Zie ook algemene voorwaarden en reglementen beroepsorganisaties

PRIJS

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O214984

185
€ inclusief BTW

92 € plus BTW indien u met de KMO portefeuille betaalt ! Zie hieronder !.  

Vergeet niet u te registreren voor de KMO-portefeuille.

U verkrijgt een aanzienlijk financiëel voordeel voor al uw opleidingen, te weten -40% van de netto-prijs.

Het is éénvoudig, éénmalig en wijst zichzelf uit.

Klik hier en volg de stappen.

Information

Adres

Lexdura
Franklin Rooseveltlaan 349/B15 
9000 Gent

TEL 09/395.13.03
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Social Sharing

FacebookTwitterDiggDeliciousStumbleuponRedditLinkedin

Inschrijven op onze nieuwsbrief