TEL 09/395.13.03

Inschrijvingen

GENT Geschillen In Vennootschappen: Hoe Op Te Lossen ?

Geschillen in vennootschappen zijn vaak zeer ingrijpend, zowel op financieel als op menselijk vlak. In dit seminarie wordt een overzicht gegeven van de verschillende vennootschapsrechtelijke actiemiddelen die daarbij ter beschikking staan.

Er wordt gestart met een

13 Mar, 2018
13:30 -  17:30
The registration period is from 24 Nov, 2017 00:00 to 12 Mar, 2018 23:59

Beschrijving event:

INLEIDING

Geschillen in vennootschappen zijn vaak zeer ingrijpend, zowel op financieel als op menselijk vlak. In dit seminarie wordt een overzicht gegeven van de verschillende vennootschapsrechtelijke actiemiddelen die daarbij ter beschikking staan.

Er wordt gestart met een aantal tips en aandachtspunten inzake dossieropbouw. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de buitengerechtelijke actiemiddelen, met inbegrip van bemiddeling. Tenslotte wordt uitgebreid ingegaan bij de gerechtelijke actiemiddelen.

De regeling inzake de gedwongen overname (“uittreding”) en overdracht (“uitsluiting”) van aandelen is uitgegroeid tot de kwantitatief meest succesvolle vennootschapsrechtelijke procedure en wordt dan ook uitgebreid besproken. Daarbij wordt ingegaan op de belangrijkste toepassingsproblemen die zich stellen in de praktijk, en op belangrijke evoluties in de recente rechtspraak, o.m. met betrekking tot de prijsbepaling, intresten enz. Verder wordt ook vooruitgeblikt op de geplande wijzigingen inzake de geschillenregeling, in het kader van de hervorming van het vennootschapsrecht.

Ook andere technieken (gerechtelijke ontbinding…) en geschillen m.b.t. het bestuur van de vennootschap (aanstelling voorlopig bewindvoerder of gerechtelijk mandataris, vennootschapsrechtelijk deskundigenonderzoek,

bestuursaansprakelijkheid) komen aan bod.

Tijdens dit seminarie behandelen we de diverse mogelijke geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders en bestuurders onderling aan de hand van praktijkvoorbeelden en komen een aantal belangrijke (juridische) tips aan bod. Er wordt ook uitvoerig ingegaan op contractuele of statutaire clausules die er op gericht zijn geschillen op te lossen zonder tussenkomst van de rechtbank.

SPREKERS

Prof. Robbie Tas, docent Manama Vennootschapsrecht KU Leuven, advocaat-vennoot intui (Brussel-Leuven) - Caroline Hotterbeekx, advocaat-counsel intui (Leuven)

LOCATIE

Oude Abdij

Drongenplein 27

9031 Drongen

Ingang rechtover Belfius bank

UUR

Ontvangst vanaf 12.45 u met mogelijkheid om te lunchen (inbegrepen in prijs)
Aanvang seminarie 13.30 u
Einde seminarie 17.30 u – mogelijkheid tot vraagstelling

VERZORGING

Gevarieerd broodjes en hapjesbuffet, gebak met koffie, frisdranken, water, thee

ACCREDITATIE

Orde van Vlaamse balies: aangevraagd voor 4 juridische punten

AANWEZIGHEIDSATTEST

Het aanwezigheidsattest wordt na het seminarie overhandigd of per email toegezonden.
Zie ook algemene voorwaarden en reglementen beroepsorganisaties

PRIJS

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O214984

185 € inclusief BTW en documentatie

92 € plus BTW indien u met de KMO portefeuille betaalt ! Zie hieronder !.  

Vergeet niet u te registreren voor de KMO-portefeuille.

U verkrijgt een aanzienlijk financiëel voordeel voor al uw opleidingen, te weten -40% van de netto-prijs.

Het is éénvoudig, éénmalig en wijst zichzelf uit.

Klik hier en volg de stappen.

Information

Location Details

Adres

Lexdura
Franklin Rooseveltlaan 349/B15 
9000 Gent

TEL 09/395.13.03
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Social Sharing

FacebookTwitterDiggDeliciousStumbleuponRedditLinkedin

Inschrijven op onze nieuwsbrief