TEL 09/395.13.03

Inschrijvingen

Het Nieuw Relatievermogensrecht: Vereffening-verdeling Anno 2022'

03 Jun, 2022
13:30 -  17:30
The registration period is from 19 Apr, 2022 00:00 to 01 Jun, 2022 23:55

Beschrijving event:

OPGELET! Via deze website schrijft u zich in voor het fysiek event, indien u de opleiding online wil volgen dient u in te schrijven via www.lexdurawebinars.be

 

INLEIDING

Vanaf 01 juli 2022 komt er een nieuw relatievermogensrecht in het burgerlijk wetboek.   Er volgt een artikelsgewijze bespreking van de nieuwe artikelen met nadruk op hetgeen voor de rechtspraktijk belangrijk is.  

Er wordt een overzicht gegeven van de meest recente rechtspraak over de vermogensverschuiving zonder oorzaak et de impact van die regel op de vorderingsrechten van partners bij het uit mekaar gaan.  

Verbanden worden gelegd tussen het samenwoningsrecht, de regelen bij een scheiding van goederen en de wetgeving van het wettelijk stelsel zoals laatst gewijzigd met de wet van 22 juli 2018.    Verschillen en gelijkenissen tussen de verschillende stelsels worden uitgediept.

  • Wanneer is er sprake van een wil tot verarmen noodzakelijk voor de vermogensverschuiving zonder oorzaak ?
  • Wat is de verhouding tussen het bijdragen in de lasten van het samenwonen en de wil tot het verrekenen van de vermogenstransferten bij het uit mekaar gaan ?
  • Wanneer en hoe kan er verrekening gevraagd worden en hoe kan die weerlegd worden ?
  • Hoe gebeurt een gerechtelijke vereffening en verdeling en waarop moet gelet worden voor de verdediging van de cliënt ?

Daarbij worden ook de principes uitgelegd van de berekening van de gerechtigheden van ex-partners bij een vereffenen en verdelen met een rekenoefening die de leidraad vormt voor de uiteenzetting.  De nadruk wordt gelegd op een praktische bespreking die zowel de leek als de specialist kan boeien.


SPREKERS

De uiteenzetting wordt verzorgd door het advocatenkantoor TEMMERY met als spreker mr. Jan Droogné.

LOCATIE

Van der Valk - Gent

UUR

Ontvangst vanaf 12.00 u met mogelijkheid om te lunchen (inbegrepen in prijs)
Aanvang seminarie 13.30 u
Einde seminarie 17.30 u – mogelijkheid tot vraagstelling

VERZORGING

Gevarieerd broodjes en hapjesbuffet, gebak met koffie, frisdranken, water, thee

ACCREDITATIE

Orde van Vlaamse balies: aangevraagd voor 4 punten

AANWEZIGHEIDSATTEST

Het aanwezigheidsattest wordt na het seminarie overhandigd of per email toegezonden.
Zie ook algemene voorwaarden en reglementen beroepsorganisaties

PRIJS

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O214984

 220
€ inclusief BTW

126 € plus BTW indien u met de KMO portefeuille betaalt ! Zie hieronder !.  

Vergeet niet u te registreren voor de KMO-portefeuille.

U verkrijgt een aanzienlijk financiëel voordeel voor al uw opleidingen, te weten -30% van de netto-prijs.

Het is éénvoudig, éénmalig en wijst zichzelf uit.

Klik hier en volg de stappen.

Information

Location Details

Adres

Lexdura
Franklin Rooseveltlaan 349/B15 
9000 Gent

TEL 09/395.13.03
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Social Sharing

FacebookTwitterDiggDeliciousStumbleuponRedditLinkedin

Inschrijven op onze nieuwsbrief