TEL 09/395.13.03

Inschrijvingen

GENT 'Algemene Voorwaarden Anno 2020 – Capita Selecta'

 

 
28 Jan, 2020
13:30 -  17:30
The registration period is from 23 Oct, 2019 00:00 to 28 Jan, 2020 23:55

Beschrijving event:

Algemene voorwaarden spelen nog steeds een belangrijke rol in het (internationale) handelsverkeer. Het gebruik van algemene voorwaarden laat een onderneming toe om snel en kostenefficiënt te contracteren en ook om haar eigen contractuele positie te versterken. Het opstellen van sluitende en juridisch afdwingbare algemene voorwaarden is evenwel geen sinecure. Er gelden immers vaak sterk afwijkende regels naargelang het doelpubliek ten aanzien van wie de algemene voorwaarden worden aangewend.

Tijdens dit seminarie wordt een overzicht gegeven van de meest courante clausules en aandachtspunten inzake algemene voorwaarden. Er wordt op logische wijze ingegaan op de verschillende bepalingen die in algemene voorwaarden kunnen worden opgenomen. Het geheel wordt verduidelijkt aan de hand van concrete voorbeelden en praktische suggesties. Goede en slechte clausules worden besproken.

In de uiteenzetting wordt bijzondere aandacht geschonken aan de afwijkingen die gelden in een B2B- en B2C-context en wordt rekening gehouden met recente juridische evoluties en gerechtelijke uitspraken. Niet alleen wordt uitvoerig ingegaan op de bijzondere regels en aandachtspunten die al gelden ten aanzien van consumenten, maar wordt onder meer ook vooruit geblikt op de inwerkingtreding van de zogenaamde ‘zwarte’ en ‘grijze’ lijst die vanaf eind 2020 in een B2B-context zal gelden.

Aangezien het businessmodel van ondernemingen en het juridisch kader waarbinnen zij opereren voortdurend wijzigen, is het nuttig om algemene voorwaarden en de wijze waarop deze aan klanten en leveranciers worden gecommuniceerd, regelmatig tegen het licht te houden en waar nodig bij te schaven. Dit seminarie speelt daarop in en kan daarbij een nuttige leidraad vormen.

SPREKER

Meester Jochen SCHRAEYEN is advocaat-vennoot verbonden aan de balie te Leuven. Hij is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, het vennootschapsrecht, het contractenrecht en het intellectuele eigendomsrecht.

Jochen Schraeyen is licentiaat in de rechten (K.U. Leuven, 2000) en behaalde in 2002 een bijkomende LL.M (Master of Laws) aan de Universiteit van Oxford (Magister Juris in European and Comparative Law). Tevens was hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de KU Leuven.

Hij is auteur van diverse juridische publicaties, waaronder ook het handboek “Algemene Voorwaarden” (Larcier, 2012). Hij is een regelmatig spreker op studiedagen en seminaries inzake ondernemingsrecht, contractenrecht en algemene voorwaarden.

PROGRAMMA

In het seminarie komen onder meer de volgende topics  aan bod:

  • Hoe zorgt u ervoor dat uw algemene voorwaarden tegenstelbaar zijn aan uw klant?
  • Wat met een eenzijdige wijziging van algemene voorwaarden?
  • Wat zegt de wet over de levering en wat kan u daaromtrent eventueel regelen in uw algemene voorwaarden?
  • Kunnen Incoterms gebruikt worden in algemene voorwaarden?
  • Hoe stemt u overdracht van eigendom en overdracht van risico op elkaar af?
  • Welke clausules helpen u bij de invordering van niet-betaalde facturen?
  • Binnen welke grenzen kan u uw aansprakelijkheid beperken?
  • Welke bijzondere aandachtspunten gelden bij verkoop aan consumenten (B2C)?

 

LOCATIE

Van der Valk - Nazareth.

UUR

Ontvangst vanaf 12.45 u met mogelijkheid om te lunchen (inbegrepen in prijs)
Aanvang seminarie 13.30 u
Einde seminarie 17.30 u – mogelijkheid tot vraagstelling

VERZORGING

Gevarieerd broodjes , gebak met koffie, frisdranken, water, thee

ACCREDITATIE

Orde van Vlaamse balies: 4 juridische punten

AANWEZIGHEIDSATTEST

Het aanwezigheidsattest wordt na het seminarie overhandigd of per email toegezonden.
Zie ook algemene voorwaarden en reglementen beroepsorganisaties

PRIJS

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O214984

185
€ inclusief BTW

107 € plus BTW indien u met de KMO portefeuille betaalt ! Zie hieronder !.  

Vergeet niet u te registreren voor de KMO-portefeuille.

U verkrijgt een aanzienlijk financiëel voordeel voor al uw opleidingen, te weten -30% van de netto-prijs.

Het is éénvoudig, éénmalig en wijst zichzelf uit.

Klik hier en volg de stappen.

 

Information

Location Details

Adres

Lexdura
Franklin Rooseveltlaan 349/B15 
9000 Gent

TEL 09/395.13.03
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Social Sharing

FacebookTwitterDiggDeliciousStumbleuponRedditLinkedin

Inschrijven op onze nieuwsbrief