TEL 09/395.13.03

Inschrijvingen

Bemiddeling: Wat Kan Dit Voor U Betekenen?

14 Mar, 2019
17:00 -  20:30
The registration period is from 12 Feb, 2019 00:00 to 13 Mar, 2019 23:00

Beschrijving event:

INLEIDING

Kan bemiddeling een rechtszaak vermijden ?

Een geschil uitvechten voor de rechtbank kost tijd en geld. Aan de eindmeet is er een winnaar en een verliezer. Maar vaak is er niet echt een winnaar : er is geen “gedragen oplossing” tussen de partijen. Daardoor zal de mogelijkheid tot verdere samenwerking stevig in het gedrang komen. Bovendien kan ook de uitvoering van het vonnis dikwijls nog de nodige moeilijkheden en kosten met zich meebrengen.

De nieuwe bemiddelingswet van 18 juni 2018 moet daaraan voor het merendeel van de procedures een einde maken.

De interventie van de wetgever creëert aldus een nieuw gerechtelijk landschap in België.

Welke implicaties heeft deze wettelijke ommezwaai voor de credit manager ?

Kan de credit-management-afdeling hier voordelen uithalen ?

Welke nieuwe partijen treden toe in het “incasso – en compliantproces” ?

“We hebben toch zelf al “alles” geprobeerd ! Waarom zou bemiddeling wel succes kunnen hebben ?!”

Een veel voorkomend bezwaar om geen bemiddeling op te starten…

Maar de vraag is of nu wel echt àlles is geprobeerd ?

We stellen vast dat zowat 80% van de gestarte bemiddelingszaken wèl slaagt. Dat maakt duidelijk dat nog niet echt “alles” geprobeerd werd.

Ervaring in bemiddeling, het onderkennen van standpunten versus belangen, een flinke portie psychologie en mensenkennis en vooral het “niet opleggen van een oplossing” zijn de typische kenmerken van een bemiddelaar. Het is duidelijk dat een begeleid overleg met een onafhankelijke derde méér kans op succes heeft dan een onderhandeling tussen 2 partijen die elk aan hun standpunt vasthouden. Of dan een door de rechter opgelegde beslissing.

Tijdens het seminar gaan we dieper in op wat het bemiddelingstraject exact inhoudt;

Wat beoogt de wetgever ?

Welke nieuwe partijen treden toe ? Wat is het verschil tussen een bemiddeling, arbitrage, rechtszaak, onderhandeling, ..en de toekomstige “collaboratieve bemiddeling” ?

Welke zaken lenen zich wel/niet tot bemiddeling?

Kan ik de bemiddelaar kiezen ?

Wat zijn de rechtsgevolgen bij een wel of niet geslaagde bemiddeling ?

Wat mag de bemiddelaar wel en niet tijdens de sessies ?

Moet ik mijn algemene voorwaarden aanpassen ?

Moeten mijn mensen (intern) opgeleid worden om dergelijke onderhandelingen te kunnen voeren en volgen ?

Wat kost een dergelijk traject ?

SPREKERS

Manon Taris, advocaat – bemiddelaar

Professor Ludo Theunissen

Fleur GOISTER

Katrien Sansen

Al onze sprekers zijn betrokken bij het bemiddelingstraject en putten uit een ruime praktische of theoretishce kennis in het vakgebied

LOCATIE

Vormingscentrum Ghuislain te Gent

UUR

Ontvangst vanaf 16.30 u met mogelijkheid om te lunchen (inbegrepen in prijs)
Aanvang seminarie 17.00 u
Einde seminarie 20.30 u – mogelijkheid tot vraagstelling

VERZORGING

Gevarieerd broodjes en hapjesbuffet, gebak met koffie, frisdranken, water, thee

ACCREDITATIE

Orde van Vlaamse balies: aangevraagd voor 4 juridische punten

AANWEZIGHEIDSATTEST

Het aanwezigheidsattest wordt na het seminarie overhandigd of per email toegezonden.
Zie ook algemene voorwaarden en reglementen beroepsorganisaties

PRIJS

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O214984

185
€ inclusief BTW

92 € plus BTW indien u met de KMO portefeuille betaalt ! Zie hieronder !.  

Vergeet niet u te registreren voor de KMO-portefeuille.

U verkrijgt een aanzienlijk financiëel voordeel voor al uw opleidingen, te weten -40% van de netto-prijs.

Het is éénvoudig, éénmalig en wijst zichzelf uit.

Klik hier en volg de stappen.

 

Information

Location Details

Adres

Lexdura
Franklin Rooseveltlaan 349/B15 
9000 Gent

TEL 09/395.13.03
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Social Sharing

FacebookTwitterDiggDeliciousStumbleuponRedditLinkedin

Inschrijven op onze nieuwsbrief