TEL 09/395.13.03

Inschrijvingen

GENT 'Erfrecht Definitief : 1 September 2018'

Op 1 september gaat het nieuwe erfrecht van kracht zijn voor de nalatenschappen die zijn opengevallen vanaf deze datum, zijnde de inwerkingtreding.

We kunnen nu met zekerheid spreken van een definitief nieuw erfrecht dat in België van kracht zal zijn.

25 Sep, 2018
13:30 -  17:30
The registration period is from 25 Jun, 2018 00:00 to 24 Sep, 2018 23:55

Beschrijving event:

INLEIDING

Op 1 september gaat het nieuwe erfrecht van kracht zijn voor de nalatenschappen die zijn opengevallen vanaf deze datum, zijnde de inwerkingtreding.

We kunnen nu met zekerheid spreken van een definitief nieuw erfrecht dat in België van kracht zal zijn.

Maar wat wijzigt er zoal? Hieronder een summiere opsomming van de belangrijkste wijzigingen.

De reserve van de kinderen: meer vrijheid voor de ouders. De hervorming van het erfrecht voorziet dat elke ouder voortaan vrij zal kunnen beschikken over de helft van zijn goederen, ongeacht het aantal kinderen hij heeft.

De erfrechtelijke reserve van de ascendenten. De ouderlijke reserve wordt vervangen door een onderhoudsvordering ten laste van de nalatenschap en ten voordele van de ouder of grootouder die behoeftig is door het overlijden.  

De mogelijkheid om een erfovereenkomst te sluiten. Dit is een overeenkomst over een nalatenschap die nog niet is opengevallen.

Een andere belangrijke vernieuwing is de invoering van een “globale erfovereenkomst”. Z o zijn er ook substantiële wijzigingen met betrekking tot de regels van inkorting en inbreng.

De hervorming zorgt ook voor een belangrijke wijziging met betrekking tot de technische regels van “inbreng” en “inkorting”.

Ook de waarderingsregels die gehanteerd worden bij inbreng en inkorting worden gewijzigd.

De hervorming van het erfrecht heeft tot gevolg dat de langstlevende met betrekking tot gedane schenkingen géén inbreng meer kan eisen.

U ziet en leest, heel wat wijzigingen.

U kan uiteraard al uw vragen komen stellen.


SPREKER

Guillaume Deknudt is reeds een vijftiental jaar actief in de vermogensplanning en in de begeleiding van familiale betwistingen. Daarnaast was Guillaume tien jaar lang auteur van het overzicht rechtspraak schenkingsrecht, erfrecht en testamenten in de bekende reeds Patrimonium en auteur van talrijke bijdrages in de vakliteratuur en een veelgevraagd gastspreker.

LOCATIE

Woestyne
Watermolenstraat 4 (GPS: Urselweg 33)
9880 Aalter

UUR

Ontvangst vanaf 12.45 u met mogelijkheid om te lunchen (inbegrepen in prijs)
Aanvang seminarie 13.30 u
Einde seminarie 17.30 u – mogelijkheid tot vraagstelling

VERZORGING

Gevarieerd broodjes en hapjesbuffet, gebak met koffie, frisdranken, water, thee

ACCREDITATIE

Orde van Vlaamse balies: aangevraagd voor 4 juridische punten

AANWEZIGHEIDSATTEST

Het aanwezigheidsattest wordt na het seminarie overhandigd of per email toegezonden.
Zie ook algemene voorwaarden en reglementen beroepsorganisaties

PRIJS

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O214984

185
€ inclusief BTW

92 € plus BTW indien u met de KMO portefeuille betaalt ! Zie hieronder !.  

Vergeet niet u te registreren voor de KMO-portefeuille.

U verkrijgt een aanzienlijk financiëel voordeel voor al uw opleidingen, te weten -40% van de netto-prijs.

Het is éénvoudig, éénmalig en wijst zichzelf uit.

Klik hier en volg de stappen.

Information

Location Details

Adres

Lexdura
Franklin Rooseveltlaan 349/B15 
9000 Gent

TEL 09/395.13.03
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Social Sharing

FacebookTwitterDiggDeliciousStumbleuponRedditLinkedin

Inschrijven op onze nieuwsbrief