TEL 09/395.13.03

Inschrijvingen

GENT Vakantiestudiedag 29 Augustus 2017

Op 29 augustus organiseren wij een dag met 4 seminaries te Gent

29 Aug, 2017
09:00 -  21:00
The registration period is from 16 Mei, 2017 00:00 to 29 Aug, 2017 23:59

Beschrijving event:

Beste mensen,

Het lunchseminarie is volzet.

U kan wel nog afzonderlijk inschrijven voor de ochtendsessie, de namiddag en de avond.

Dank voor jullie begrip en beste groet,

LEXDURA

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij eind augustus een “vakantiestudiedag”.

U hebt dan de mogelijkheid om tegen erg gunstige voorwaarden gedurende een ganse dag 4 seminaries te volgen.

Uiteraard kan u ook één of meerdere seminaries afzonderlijk volgen. U kan dit doen door onderaan deze pagina bij uw reservering uw keuze aan te vinken.

 

 

1.          De hervorming van het erfrecht

GRONDIGE BESPREKING KRACHTLIJNEN HERVORMING ERFRECHT

Algemene doelstellingen hervorming

Wijziging regels aangaande de reserve/inkorting

Vast breukdeel van 50%

Afschaffing reserve ascendenten

Positie langstlevende echtgenoot

Toerekening reserve langstlevende echtgenoot

Inkorting in waarde, tijdstip, indexatie

Wijziging regels aangaande inbreng

Inbreng in waarde, tijdstip, indexatie

Vermoeden op voorschot van erfenis, met vrijstelling van inbreng

Positie langstlevende echtgenoot

Mogelijkheid tot het sluiten van punctuele erfovereenkomsten

Wijziging clausule Valkeniers, art. 918 BW, …

Mogelijkheid tot het sluiten van een globale erfovereenkomst

Voorwaarden, formaliteiten, …

Gewijzigde verjaringstermijnen inzake de vordering tot inkorting en inzake de omzetting van vruchtgebruik

Overgangsregels / inwerkingtreding

IN VERGELIJKING MET DE HUIDIGE REGELGEVING VAN HET ERFRECHT

PRAKTISCHE TOEPASSING WETSVOORSTEL HERVORMING ERFRECHT: TOELICHTING ENKELE PLANNINGSTECHNIEKEN IN HET LICHT VAN DE HERVORMING VAN HET ERFRECHT

SPREKERS

Guillaume Deknudt is reeds een vijftiental jaar actief in de vermogensplanning en in de begeleiding van familiale betwistingen. Daarnaast was Guillaume tien jaar lang auteur van het overzicht rechtspraak schenkingsrecht, erfrecht en testamenten in de bekende reeds Patrimonium en auteur van talrijke bijdrages in de vakliteratuur en een veelgevraagd gastspreker.

Evy Dhaene legt zich in de praktijk toe op onder meer advisering en procedures omtrent familierecht, familiaal vermogensrecht en vermogensplanning. Zij heeft een bijzondere interesse voor onder meer de vereffening-verdeling van nalatenschappen.

Beide sprekers zijn als advocaat verbonden aan het kantoor Deknudt Nelis Advocaten. 

UUR

Ontvangst vanaf 08.30 u met mogelijkheid om te ontbijten (inbegrepen in prijs)
Aanvang seminarie 09.00 u
Einde seminarie 12.00 u – mogelijkheid tot vraagstelling

VERZORGING

Gevarieerd ontbijtbuffet 

ACCREDITATIE

Orde van Vlaamse balies: 3 juridische punten

AANWEZIGHEIDSATTEST

Het aanwezigheidsattest wordt na het seminarie overhandigd of per email toegezonden.
Zie ook algemene voorwaarden en reglementen beroepsorganisaties

PRIJS

160 €  inclusief  BTW

79 € indien u met kmo-portefeuille betaalt (zie hieronder daarover meer)

  

 

2.    Nieuwe alternatieve straffen en maatregelen

Meer dan ooit is de  gevangenis het ultimum remedium, en de alternatieve sancties zijn zodanig ingeburgerd dat men ze amper nog "alternatief" kan noemen.

Wat is de stand van zaken vandaag, welke  straffen zijn het meest succesvol en wat is de rol van de advocaat bij de verdediging van de cliënt die in aanmerking komt voor een "alternatieve" sanctie in de ruime zin van het woord.

Meester Els Van Eeckhaut legt het uit met het nodige enthousiasme en met oog op de praktische kant van de zaak.


SPREKER

Els Van Eeckhaut is advocate aan de Gentse balie waar zij actief is in diverse domeinen van het recht, doch met een uitgesproken voorkeur voor het strafrecht.

PROGRAMMA

Alle aspecten komen aan bod op een tweetal uren.

U krijgt uitgebreid de mogelijkheid om vragen te stellen.

UUR

Ontvangst vanaf 11.45 u
Aanvang seminarie 12.15 u
Einde seminarie 14.15 u – mogelijkheid tot vraagstelling

VERZORGING

“Walking lunch” met diverse lekkernijen!

ACCREDITATIE

Orde van Vlaamse balies: 2 juridische punten

AANWEZIGHEIDSATTEST

 Het aanwezigheidsattest wordt na het seminarie overhandigd of per email toegezonden.
Zie ook algemene voorwaarden en reglementen beroepsorganisaties

 PRIJS

160 €  inclusief  BTW

79 € indien u met kmo-portefeuille betaalt (zie hieronder daarover meer)

 

 

    3.       Recente ontwikkelingen in het verkeersaansprakelijkheidsrecht

in dit seminarie komen de meest recente evoluties inzake aansprakelijkheidsverzekering, in het bijzonder nav het goedgekeurde wetsontwerp 2414, aan bod zoals oa wijzigingen aan de WAM, nieuw art 29ter, aanpassingen vergoedingsopdrachten BGWF… Op basis van actuele arresten van het hof van cassatie en grondwettelijk hof bent u weer helemaal up2date met de laatste inzichten van onze hoogste rechtscolleges.

Om af te sluiten is er korte feedback over de stand van zaken mbt nieuwe vormen van mobiliteit.

SPREKER

Stephane Vereecken is als advocaat verbonden aan het kantoor Charlier advocaten. Hij is tevens verbonden aan de UGent en heeft reeds tal van publicaties bij gerenommeerde juridische tijdschriften op zijn naam. Hij is een gegeerd spreker op seminaries en gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht.
Sigrid Heirbrant

PROGRAMMA

 De voornaamste en recentste wijzigingen worden behandeld.

 U kan uw vragen hieromtrent komen stellen

 UUR

Ontvangst vanaf 14.00 u
Aanvang seminarie 14.30 u
Einde seminarie 17.30 u – mogelijkheid tot vraagstelling

VERZORGING

Gevarieerd broodjes en hapjesbuffet, gebak met koffie, frisdranken, water, thee

ACCREDITATIE

Orde van Vlaamse balies: 3 juridische punten

AANWEZIGHEIDSATTEST

Het aanwezigheidsattest wordt na het seminarie overhandigd of per email toegezonden.
Zie ook algemene voorwaarden en reglementen beroepsorganisaties

PRIJS

160 €  inclusief  BTW

79 € indien u met kmo-portefeuille betaalt (zie hieronder daarover meer) 

 

 

   4.          De nieuwe indicatieve tabel

De nieuwe indicatieve tabel 2016 is in voege. Zoals iedereen weet is de inhoud van deze tabel van groot belang voor het bepalen van de grootte van de vergoedingen als gevolg van lichamelijke schade en letselschade in het algemeen.

Onze sprekers zullen op een aangename en interactieve wijze de nieuwigheden van de tabel toelichten en vergelijken met de tot op heden van toepassing zijnde regels.

Als u het nog niet zou gevolgd hebben moe u zich zeker inschrijven voor dit seminarie.

Alle nodige documentatie zal worden voorzien.


SPREKERS

Michel  SOMMERIJNS  is jurist van opleiding en sedert meer dan 30 jaar actief in de verzekeringsbranche als specialist -schaderegelaar lichamelijke schade.

Tot 2005 gaf hij via Focus (Vlezenbeek) een verzameling rechtspraak uit in losbladige uitgave ('de gemeenrechtelijke vergoeding van het lichamelijk letsel in cijfers').

Ondertussen geeft hij een 'repertorium van rechtspraak lichamelijke schade' uit bij uitgeverij Larcier. (meest recente uitgave: 2014-2015)
 
Eveneens is hij verbonden als lector verbonden aan het CVO Leuven (graduaat rechtspraktijk) waar hij het vak verzekeringsrecht doceert.

Paul WINTERS is na enkele jaren balie-ervaring sinds 1989 in de verzekeringssector actief, eerst binnen Zware Letselschade later binnen Rechtsbijstand. Momenteel is hij Teamleader bij de rechtsbijstandverzekeraar Arces.

UUR

Ontvangst vanaf 17.30 u met mogelijkheid om te lunchen (inbegrepen in prijs)
Aanvang seminarie 18.00 u
Einde seminarie 21.00 u – mogelijkheid tot vraagstelling

VERZORGING

Gevarieerd broodjes en hapjesbuffet, gebak met koffie, frisdranken, water, thee

ACCREDITATIE

Orde van Vlaamse balies: 3 juridische punten

AANWEZIGHEIDSATTEST

Het aanwezigheidsattest wordt na het seminarie overhandigd of per email toegezonden.
Zie ook algemene voorwaarden en reglementen beroepsorganisaties

PRIJS

160 €  inclusief  BTW

79 € indien u met kmo-portefeuille betaalt (zie hieronder daarover meer)

De 4 seminaries zijn voor iedereen toegankelijk en richten zich specifiek tot advocaten.

LOCATIE

Oude Abdij Drongen
Drongeplein 27-29
9031 Drongen

PARKEREN

Er zijn ter plaatse gratis parkeermogelijkheden voorzien.

OPMERKING

Wanneer u zich inschrijft voor de 4 seminaries geniet u een korting van 100 €. Er wordt ook een ontbijt en een warme lunch voorzien onder de middag tussen 12 en 13u30 voor wie dat wenst. Deze zijn begrepen in de prijs!

Hieronder vinkt u die seminaries die u wil volgen  en eventuele bijbestellingen aan.

Erkenningsnummer  KMO-portefeuille:  DV.O214984

160 €  inclusief  BTW per seminarie afzonderlijk

79 € indien u met kmo-portefeuille betaalt (zie hieronder daarover meer)

4 seminaries = 100€ korting = 428 € = 11 juridische punten ! inclusief btw!!!

Betaalt u bovendien met KMO-portefeuille =

4 seminaries = 100€ korting = 256 € = 11 juridische punten ! (plus BTW)

Vergeet niet u te registreren voor de KMO-portefeuille.

U verkrijgt een aanzienlijk financiëel voordeel voor al uw opleidingen, te weten -40% van de netto-prijs.

Het is éénvoudig, éénmalig en wijst zichzelf uit.

Klik hier en volg de stappen.

Information

Adres

Lexdura
Franklin Rooseveltlaan 349/B15 
9000 Gent

TEL 09/395.13.03
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Social Sharing

FacebookTwitterDiggDeliciousStumbleuponRedditLinkedin

Inschrijven op onze nieuwsbrief